Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Πρόγραμμα υποστήριξης ανέργων από την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ έχει αναλάβει την υλοποίηση της πράξης: «Υποστήριξη Ανέργων στην ΠΕ Χαλκιδικής» στο πλαίσιο του ΕΠ «Κεντρική Μακεδονία». 
Στα πλαίσια αυτής, ανακοινώνει την έναρξη προγράμματος Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης προσόντων, το οποίο απευθύνεται σε 120 ανέργους, οι οποίοι θα καταρτιστούν στις εξής ειδικότητες: Α) «Οροφοκόμος», Β) «Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα», Γ) «E-commerce & hospitality sales & marketing», Δ) «Υπεύθυνος Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών», Ε) «Στέλεχος Επεξεργασίας μεταποίησης υγιεινή ασφάλειας και ποιοτικού ελέγχου τροφίμων», ΣΤ) «Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ» (Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας).
Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5 €/ώρα), συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων.
Η προθεσμία αποστολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων άρχισε την Δευτέρα, 02/11/2020 έως την Παρασκευή, 20/11/2020 και ώρα 15:00. 
Επισυνάπτεται η πρόσκληση