Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. έχει αναλάβει την υλοποίηση της πράξης: «Υποστήριξη ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στην ΠΕ Χαλκιδικής», στο πλαίσιο του ΕΠ «Κεντρική Μακεδονία».
Οι προϋποθέσεις ένταξης είναι οι εξής: 
Να είναι εργαζόμενοι και μόνο στη Χαλκιδική, όχι εποχιακοί, όχι σε Δήμο ή Δημοτικές Επιχειρήσεις.

Πρέπει να είναι εργαζόμενοι σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν όλο το χρόνο, ακόμη και διοικητικούς υπαλλήλους σε ξενοδοχείο που δε διακόπτεται η σύμβασή τους.
Υποχρεωτικά να εργάζονται σε επιχειρήσεις της Χαλκιδικής
Περισσότερες λεπτομέρειες στο σύνδεσμο που ακολουθεί: