Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Περίληψη διακήρυξης για εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού-παραλίας

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την  εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού και παραλίας σε περιοχές του δήμου Σιθωνίας
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, για την άσκηση της δραστηριότητας θαλασσίων σπορ, ενοικίαση βαρκών και ομπρέλες ξαπλώστρες σε περιοχές του Δήμου Σιθωνίας:

Α) Περιγραφή χώρων παραχώρησης, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους, για την άσκηση της δραστηριότητας θαλασσίων σπόρ-ενοικίαση βαρκών και ομπρέλες-ξαπλώστρες, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος

με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 1η Ιουνίου 2016 ημέρα Τετάρτη ώρα 09:30 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σιθωνίας (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), στην Νικήτη.

Όσον αφορά την περίπτωση (θαλάσσια σπόρ-ενοικίαση βαρκών) κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των εικοσιπέντε (25,00 €), ανά τετραγωνικό μέτρο.  Ενώ για την περίπτωση  ομπρέλες ξαπλώστρες κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των δώδεκα  (12,00 €), ανά τετραγωνικό μέτρο.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της  δημοπρασίας  παρέχονται με την καταβολή του ποσού των 5€ για την αναπαραγωγή τους, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σιθωνίας, Δευτέρα έως Πέμπτη και ώρες 9:30-14:00, Δ/νση: Δημαρχείο, Τ.Κ. 63088 Νικήτη Χαλκιδικής, αρμόδιος υπάλληλος Στρειδά Αναστασία, τηλέφωνο 2375350107, 2375350100, φαξ 2375020220.

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Τζίτζιος

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΕΣ