Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Παράταση των αιτήσεων για την Επισιτιστική βοήθεια

45.jpg

45.jpgΜέχρι  τις  26  Αυγούστου παρατείνεται η  υποβολή  των  αιτήσεων  για  ένταξη   στο  Πρόγραμμα  Επισιτιστικής  Βοήθειας  για  τους Απόρους.


Έτσι οι  ωφελούμενοι  μπορούν  να συνεχίσουν  να  προσέρχονται   στις  υπηρεσίες που  αναφέρονται  παρακάτω προκειμένου  να ενημερώνονται για τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  που  προβλέπονται ώστε  να  είναι  κανείς  δικαιούχος  του  Προγράμματος. Μπορούν  επίσης να υποβάλλουν   την  αίτησή τους    ηλεκτρονικά   είτε  μόνοι τους  εφόσον  είναι  πιστοποιημένοι  χρήστες  του  TAXIS   κάνοντας  χρήση  του  κωδικού  τους, είτε   προσερχόμενοι στα  κατά  τόπους  Κ.Ε.Π  του  Δήμου  Σιθωνίας  και  στη  Γραμματεία   του  Ν.Π.Δ.Δ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ».


Για  την  εξυπηρέτησή τους οι  ενδιαφερόμενοι   μπορούν να
προσέρχονται  στα  κατά  τόπους  Κ.Ε.Π  του  Δήμου  Σιθωνίας  και  στη 
Γραμματεία   του  Ν.Π.Δ.Δ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ».


Πρέπει  να   έχουν  μαζί  τους :1)ΑΜΚΑ  2)ΑΦΜ  3)Ταυτότητα  4)Ε1  και  Ε9   του  2015.
Πληροφορίες  στα  τηλέφωνα:


•    ΚΕΠ  Νικήτης   :2375020244
•    ΚΕΠ Συκιάς       :2375041182
•    Γραμματεία  Ν.Π.Δ.Δ  «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»  :2375020152