Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 
                           
                                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  
 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                               
                      

ΔΗΜΟΣ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                                                          

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τηλ. Επικ.: 2375081325

Email: dimkaradimou@yahoo.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΑΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ,   ΜΕ ΤΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 113912/17-6-2021 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΠ.Δ.Μ.Θ.,Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ Π.Χ.Σ. , ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΡΤΟ ΚΟΥΦΟ ΤΗΣ Δ.Κ. ΣΥΚΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ,ΤΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΡΤΟ ΚΟΥΦΟ ΤΗΣ Δ.Κ. ΣΥΚΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ, Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ,  ΤΑ ΟΠΟΊΑ  ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΝΙΚΗΤΗ ,ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ -ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ  ΚΟΙΝΟΥ .

 

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ. Δ. ΣΙΘΩΝΙΑΣ

 ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ