Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Ωράριο λειτουργίας Ιστορικού Μαογραφικού Μουσείου Νικήτης

mouseio002.png

 mouseio002.png

Το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Νικήτης λειτουργεί
καθημερινά, εκτός Κυριακής, το πρωί από 10.00 έως 13.00 και το απόγευμα από
19.00 έως  2
1.00.

Το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Νικήτης στεγάζεται στο πέτρινο
σχολείο του παλιού οικισμού. Το σχολείο χτίστηκε το 1870 και αποτελεί
ιστορικό διατηρητέο μνημείο. 


Η αποκατάσταση και μετατροπή του σχολείου σε μουσείο στηρίχθηκε σε
ειδικές μελέτες (μουσειολογική – μουσειογραφική και ειδική αρχιτεκτονική
μελέτη), σε επιτόπια και βιβλιογραφική έρευνα και μελέτη των συλλογών. Η
λαογραφική συλλογή περιλαμβάνει 1500 περίπου αντικείμενα, δωρεές των
κατοίκων της Νικήτης στον Νικητιανό φιλόλογο Δημήτριο Δημαρά, τα
τελευταία 20 χρόνια.