Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Ο Δήμος Σιθωνίας αναβαθμίζει αισθητικά το Ν. Μαρμαρά

neos_marmaras_drone_1_1.png

neos_marmaras_drone_1_1.png

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Δήμος Σιθωνίας αναβαθμίζει αισθητικά το Ν. Μαρμαρά
Πρόταση ύψους  600.000 ευρώ στο "ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ"
Έμφαση στην περιβαλλοντική και αισθητική αναβάθμιση οικισμών και κοινοτήτων δίνει η Δημοτική Αρχή Σιθωνίας, αξιοποιώντας χρηματοδοτικές ευκαιρίες που δίνονται μέσα από τομεακά προγράμματα υπουργείων και άλλες διαθέσιμες πηγές.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο στην χθεσινή συνεδρίασή του ενέκρινε την υποβολή πρότασης στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019-2020 του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, που εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο του Πράσινου Ταμείου.
 
Η προτεινόμενη δράση φέρει τον τίτλο "ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ Ο.Τ 21 ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΑΡΜΑΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ", συνολικού προϋπολογισμού 596.000,00€ στο Μέτρο 1. «Σύνθετες αστικές αναπλάσεις», Δράση 1.1 «Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου».
 
Στην εισήγησή του στη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Δήμαρχος Σιθωνίας, Κυπαρίσσης Ντέμπλας, ανέλυσε το περιεχόμενο της παρέμβασης,  το οποίο αφορά την ανάπλαση και τη λειτουργική-αισθητική αναβάθμιση υφιστάμενου κοινόχρηστου χώρου πρασίνου στο Οικοδομικό Τετράγωνο 21 του Νέου Μαρμαρά, στην περιοχή με το τοπωνύμιο «Τουριστικά».
 
"Ο γενικός σχεδιασμός του έργου περιλαμβάνει φύτευση, φωτισμό, χώρους στάσης, θέασης και ανάπαυσης για τους επισκέπτες του χώρου καθώς και πρόβλεψη χώρων υπαίθριας άθλησης. Η υλοποίηση του έργου θα αναβαθμίσει συνολικά την περιοχή και σε συνδυασμό με τις λοιπές γειτονικές αθλητικές και λιμενικές εγκαταστάσεις θα αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο έργο ανάπλασης της συγκεκριμένης –ιδιαίτερα τουριστικής περιοχής– του οικισμού του Νέου Μαρμαρά και εν γένει του Δήμου Σιθωνίας", επισήμανε ο κ. Ντέμπλας.
 
Σημειώνεται ότι το μέγιστο ποσό χρηματοδότησης της Πράξης, σύμφωνα και με τον πληθυσμό του Δήμου Σιθωνίας ορίζεται στο ποσό των 261.970 ευρώ και η υπόλοιπη δαπάνη θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου.
"Ως Δημοτική Αρχή επιχειρούμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο κάθε χρηματοδοτική δυνατότητα που προέρχεται είτε από εθνικούς, είτε από ευρωπαϊκούς πόρους, προς όφελος των συνδημοτών μας και των πολυάριθμων επισκεπτών. Η έγκριση της συγκεκριμένης πρότασής μας και η υλοποίηση του έργου θα συμβάλλει στην αναβάθμιση ενός σημαντικού τμήματος του Νέου Μαρμαρά. Η προσπάθειά μας θα συνεχιστεί ώστε όλες οι Κοινότητες της Σιθωνίας να αποκτήσουν τις απαραίτητες υποδομές, οι οποίες αφενός θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των κατοίκων και αφετέρου θα προσδώσουν ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στα χωριά μας, επιτυγχάνοντας τη μεταξύ τους ισόρροπη ανάπτυξη", δήλωσε ο Δήμαρχος Σιθωνίας, Κυπαρίσσης Ντέμπλας.
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων