Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Νέο απορριμματοφόρο στο Δήμο Σιθωνίας

apor_sith.jpg

apor_sith.jpg

Με ένα νέο απορριμματοφόρο όχημα ενισχύθηκε ο στόλος των μηχανημάτων της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Σιθωνίας, το οποίο θα καλύψει τις αυξημένες ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Τορώνης.Το νέο απορριμματοφόρο είναι χωρητικότητας 16κ.μ και η προμήθειά του
χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου  «Αστική
Αναζωογόνηση Πόλεων 2012-2015».