Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Μεγάλη επιτυχία του Δήμου Σιθωνίας η ένταξη του Νερόμυλου

neromylos.jpg

neromylos.jpg

 

Εγκρίθηκε το έργο «Αποκατάσταση και επανάχρηση συγκροτήματος Νερόμυλου Μεταγγιτσίου» με προϋπολογισμό 600.000 ευρώ μέσω του τοπικού προγράμματος CLLD/ LEADER Ν. Χαλκιδικής  που διαχειρίζεται η ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ.ΑΕ

Ο Δήμος Σιθωνίας είχε θέσει ως στόχο την αποκατάσταση του Νερόμυλου Μεταγγιτσίου και κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου, καθώς είχε προετοιμαστεί με άρτιες μελέτες και υπέβαλε μια ολοκληρωμένη πρόταση, η οποία κρίθηκε καλύτερη στο μέτρο αυτό.

Ο υδρόμυλος του μετοχίου της Ιεράς Μονής Διονυσίου στο
Μεταγγίτσι αποτελεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο και η αποκατάστασή του
αποτελούσε ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής. Μέσα από το έργο
αυτό προβλέπονται μεταξύ άλλων εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης των
οικοδομικών υπολειμμάτων και της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του
μνημείου.

Ο δήμαρχος Σιθωνίας, Ιωάννης Τζίτζιος ανέφερε:
«Είμαστε
ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την ένταξη του σημαντικού αυτού έργου,
γιατί με την ολοκλήρωσή του αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό πόλο
έλξης στην περιοχή, τονώνοντας έτσι τον τουρισμό στις εναλλακτικές του
μορφές και την τοπική οικονομία. Παράλληλα, θα συμβάλλει καθοριστικά
στην ανάδειξη της ιστορίας της περιοχής, καθώς ο μύλος αποτελεί ένα
ιδιαίτερα σημαντικό ιστορικό σύνολο που αποτελεί μαρτυρία για την
ιστορία, την μορφολογία και τη λειτουργία των προβιομηχανικών
παραγωγικών κτιρίων στα μετόχια των αγιορείτικων μονών στη Χαλκιδική».