Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

topsa_logo.jpg

topsa_logo.jpgΟ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ, εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΣΥΝΕΡΓΙΑ», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Νέες Ευκαιρίες Απασχόλησης στη Χαλκιδική– Αντίδοτο στην Κρίση», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, διοργανώνει τη Μ.Τρίτη, στις 11 το πρωί, ημερίδα με θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΝΕΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ–ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ» -ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣτόχος της ημερίδας είναι να ενημερωθούν οι δυνητικοί ωφελούμενοι
του έργου, δηλαδή οι ΑΝΕΡΓΟΙ/ΕΣ (νέοι/ες και μακροχρόνια άνεργοι/ες),
καθώς και οι νέοι ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ και οι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ (υπό
προϋποθέσεις).
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί:
Στο Δημαρχείο Δ.ΣΙΘΩΝΙΑΣ, στη ΝΙΚΗΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Μ.Τρίτη 30 Απριλίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ.
Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για κάθε ενδιαφερόμενο/ ενδιαφερόμενη
Πληροφορίες:ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ
Α.Ε. τηλ. 23710 24407 & 24507, (Μπολάκη Παρασκευή & Κοκκαλιάρης
Βασίλης) και στην ιστοσελίδα www.anetxa.gr