Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Επιστολή Δημάρχου στον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου

jp.jpg

jp.jpg

Κ. Πρόεδρε,

αντιλαμβανόμενοι
όλοι μας τις δύσκολες ώρες που περνάει η κοινωνία, πρώτιστο καθήκον από πλευράς
της αυτοδιοίκησης είναι η
  στήριξη των
μέτρων της πολιτείας για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας.
Η
αυτοδιοίκηση παίζει σημαντικό ρόλο σε τούτο και συμμετέχει ενεργά με το σύνολο
των εργαζομένων και των κοινωνικών δομών .
 
Ως εκ τούτου, για όσο διάστημα διαρκούν τα μέτρα που έλαβε η πολιτεία με
εκδοθείσες πράξεις Ν.Π. τονίζουμε ότι μέλημά μας είναι η στήριξη της κοινωνίας,
των επιχειρήσεων και των εργαζομένων σε αυτές, που πλήττονται απ’ αυτή την
πρωτόγνωρη κρίση.

Ο Δήμος μας πέραν
των όσων αναφέρονται για τις επιχειρήσεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους,

α.      
Απαλλαγή από τέλος χρήσης
κοινόχρηστων χώρων.

β.       Απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού μέχρι το τέλος
της κρίσης.

γ.       Αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παράταση προθεσμίας δόσεων.
Σχετική απόφαση επί τούτου έχει ληφθεί από την οικονομική επιτροπή.

έχει τη διάθεση να βάλει πλάτη με την κατάθεση στα συλλογικά όργανα
(Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή) εποικοδομητικών και ρεαλιστικών
προτάσεων πάντοτε σε συνεργασία με τους φορεί, ήτοι Επιμελητήριο
Χαλκιδικής-Ένωση Ξενοδόχων Χαλκιδικής.

 

Για το
Δήμο Σιθωνίας

Ο
Δήμαρχος

  Ντέμπλας Κυπαρίσσης