Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/28909/848/15-03-2024, ΦΕΚ Β 3475/24-05-2023)

  • Αρχική
  • Δελτία Τύπου(off)
  • ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/28909/848/15-03-2024, ΦΕΚ Β 3475/24-05-2023)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                          Νικήτη, 26-03-2024
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2375020277

Πολίτες οι οποίου διαθέτουν ιδιοκτησίες εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σιθωνίας και οι οποίες ιδιοκτησίες τους (γεωτεμάχια ή οικοδομές εντός γεωτεμαχίων) βρίσκονται:
Α. εκτός ορίων οικισμών, μέσα σε:
1. Δάση, δασικές εκτάσεις, χορτολιβαδικές εκτάσεις επί ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών, ή πεδινές χορτολιβαδικές εκτάσεις
2. Σε ακτίνα 300 μέτρων από τις παραπάνω εκτάσεις (εν όλων ή εν μέρει)
3. Σε περιαστικό πράσινο και σε κηρυγμένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις
4. Σε ακτίνα 300 μέτρων από τις παραπάνω εκτάσεις (εν όλων ή εν μέρει)
Β. εντός ορίων οικισμών, μέσα σε:
1. Πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών
ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ όπως:
. Ορίσουν αρμόδιο τεχνικό επιστήμονα για να συντάξει – έως την 31-03-2024 –
Έντυπο Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Τεχνική Έκθεση.
. Υποβάλλουν στον Δήμο Σιθωνίας – έως την 30-04-2024 – Δήλωση Εφαρμογής των
μέτρων πυρασφάλειας με την οποία θα δηλώνουν την ορθή λήψη μέτρων που προβλέπονται στην Έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα βάσει των προβλέψεων του Κανονισμού για την προστασία του ακινήτου τους σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Το Έντυπο Αξιολόγησης της Επικινδυνότητας, η Έκθεση του αρμόδιου τεχνικού
επιστήμονα και η Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας θα πρέπει να κατατεθούν εις διπλούν σε έντυπη μορφή στον Δήμο Σιθωνίας, υπογεγραμμένα και θεωρημένα, μέχρι την 30-04-2024.
Για την Δ.Ε. Σιθωνίας Δημαρχείο Νικήτης, τηλ. επικ. 2375350123.
Για την Δ.Ε. Τορώνης στο Κατάστημα της Δημ. Κοινότητα Συκιάς, τηλ. επικ. 2375350200,

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ, ΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ, ΘΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ.

 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ:

ΦΕΚ 2023 Β 3475 (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)