Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Ενημερωτική ημερίδα για το Leader

Η Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. στo πλαίσιo της 1ης πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος Νομού Χαλκιδικής «Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» του ΠΑΑ 2014-2020, και ειδικότερα του ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)», για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στις 20 Μαΐου 2019, υπενθυμίζει την ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο Σιθωνίας την Πέμπτη 21/3/2019 και η ώρα 17:00 μ.μ. στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Επίσης, την Παρασκευή στις 29/3/2019 στις 10.00’ στα Νέα
Μουδανιά στο Hotel Ikos Oceania θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική ημερίδα
για την 1η πρόσκληση του προγράμματος η οποία θα απευθύνεται σε
συμβούλους και σε όσους εμπλακούν με τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων,
και στην οποία θα αναλυθούν τεχνικά θέματα (παρουσίαση τρόπου υποβολής
πρότασης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων) και λεπτομέρειες
κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής.