Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Εκπαίδευση – ενημέρωση εργαζομένων

Εκπαίδευση – ενημέρωση των εργαζομένων του Δήμου Σιθωνίας για την υγεία και την ασφάλειά τους θα πραγματοποιηθεί από τον Τεχνικό Ασφαλείας και τον Ιατρό Ασφαλείας την Τρίτη 5/4/2016 στο Δημοτικό Κατάστημα Συκιάς και την Πέμπτη 7/4/2016 στο Δημαρχείο στη Νικήτη.


.