Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας δημοτικής αρχής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                                                                    Νικήτη, 20.02.2024
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                                                                                          Αριθμ. Πρωτ.: 5433
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πληροφορίες: Κωτσίδη Αικατερίνη
Ταχ.Δ/νση: 63088 Νικήτη Χαλκιδικής
Τηλ.: 23753-50137
E-mail:proedrosds@dimossithonias.gr

ΠΡΟΣ:
1) Δήμαρχο Σιθωνίας
2) Δημοτικούς Συμβούλους
Σιθωνίας
3) Προέδρους Κοινοτήτων
Σιθωνίας

(όπως Πίνακας Αποδεκτών)

ΣΧΕΤ.: Άρθρο 67Α του ν. 3852/2010.

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό, την 29/02/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί ειδική δια ζώσης συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα εγγραφούν θέματα που θα τεθούν από τους δημοτικούς συμβούλους και τα οποία αφορούν στο έργο της δημοτικής αρχής.
Επισημαίνεται ότι κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να θέσει έως ένα θέμα.
Ως εκ τούτου παρακαλείσθε όπως μέχρι την 25/02/2024 ημέρα Κυριακή και ώρα 14:00 μ.μ. να υποβάλλετε εγγράφως στο Δ.Σ. του Δήμου Σιθωνίας θέματα που επιθυμείτε να συζητηθούν, μέσω μειλ: proedrosds@dimossithonias.gr.

 

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΑΛΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πίνακας Αποδεκτών:
Δήμαρχος Σιθωνίας

Δημοτικοί Σύμβουλοι Δήμου Σιθωνίας
1) Θεοχάρης Σάρτιος του Γεωργίου
2) Πατσουράκου Όλγα του Ιωάννη
3) Μελλίσης Δημήτριος του Αθανασίου
4) Μαλλίνης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου
5) Ψηλογιάννης Αριστοτέλης του Κωνσταντίνου
6) Γκιώτη Αφροδίτη του Σταύρου
7) Δαλαβίτσου Αντωνία του Γρηγορίου
8) Δραγάνης Άγγελος του Αλεξάνδρου
9) Ξανθού Μαρία του Θωμά
10) Ζαφείρης Δημήτριος του Γεωργίου
11) Ληστής Θεόδωρος του Ιωάννη
12) Ψαρογιάννης Αστέριος του Γεωργίου
13) Πέσιος Αντώνιος του Θωμά
14) Γεωργιάδης Αναστάσιος του Κωνσταντίνου
15) Αναγνωστάρας Πέτρος του Γεωργίου
16) Γιουβαρλάκη Αικατερίνη του Αποστόλου
17) Ζήσιος Βασίλειος του Δημητρίου
18) Συρδάρη Μαγδαληνή του Ιωακείμ
19) Καρανικόλας Νικόλαος του Αθανασίου
20) Ψηλογιάννης Γεώργιος του Αριστοτέλη
21) Καζάνης Νικόλαος του Γεωργίου
22) Λαθούρη Πάργα Μαρία του Σπυρίδωνα
23) Λουκάκης Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
24) Μάντσιος Δημήτριος του Τριανταφύλλου

Πρόεδροι Κοινοτήτων
1) Μάντσιος Χρήστος του Αναστασίου, Νικήτης
2) Παρδάλης Αγαπητός του Δημητρίου, Αγ. Νικολάου
3) Ψηλογιάννης Αριστοτέλης του Ιωάννη, Ν. Μαρμαρά
4) Γκουβέλα Μαρία του Δημητρίου, Συκιάς
5) Τσαμούρης Νικόλαος του Λεοντίου, Σάρτης
6) Ζησόπουλος Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Μεταγγιτσίου