Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                            Νικήτη,  20.06.2022

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                                Αριθμ. Πρωτ.: 9940

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πληροφορίες: Κωτσίδη Αικατερίνη

Ταχ. Δ/νση: 63088 Νικήτη Χαλκιδικής

Τηλ.: 23753-50137

E-mail:proedrosds@dimossithonias.gr

                                                                                               ΠΡΟΣ:    (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

 

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Η Πρόεδρος του   Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε ειδική δημόσια συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 13 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, στις  05/07/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα  14:00 μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΠΑΛ) ΝΙΚΗΤΗΣ, με θέμα τον «Απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής ετών 2020 και 2021».

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΑΛΑΒΙΤΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ