Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους

 eklgoges_kalpi.jpgΌσοι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιθυμούν να συμμετάσχουν στις προσεχείς Δημοτικές Εκλογές και Ευρωεκλογές του 2014 θα πρέπει να εγγραφούν στους ειδικούς καταλόγους έως τις 28 Φεβρουαρίου 2014.


Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να προσέρχονται στο γραφείο Δημοτολογίων του Δήμου Σιθωνίας με το διαβατήριό τους για να υποβάλουν τη σχετική αίτηση. Όσοι ήταν εγγεγραμμένοι σε παλιότερους καταλόγους θα πρέπει να επιβεβαιώσουν την εγγραφή τους. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23753 50105.


.