Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για εκμίσθωση κυλικείου

Η  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σιθωνίας
προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του  Δημοτικού Σχολείου Συκιάς.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Συκιάς στις 20-12-2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο
Γραφείο του Σχολείου τηλ 23750 42107 και στο Γραφείο της  Σχολικής
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σιθωνίας τηλ 23753 50109
στην Νικήτη  απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του
διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.             

Νικήτη 18-11-2011
Ο Πρόεδρος 
Χριστοδούλου Νικόλαος