Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
2375350100 έως 120
dimarxos@dimossithonias.gr
Δήμος Σιθωνίας, Ελλάδα 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Αποφάσεις Δημάρχου

Απόφαση Δημάρχου 3

Ο Δήμαρχος Σιθωνίας Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/ 2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»  (Α’ 114). 2. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Αναθέτει την υπογραφή με εντολή του, εξουσιοδοτώντας τους παρακάτω: 1. Στον κ. Τσολίδη Αθανάσιο, Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης, την υπογραφή πάσης φύσεως βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων […]
Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Δημάρχου 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Νικήτη 04/01/2011 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ       Αριθ. Αποφασης: 2 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Σιθωνίας Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/ 2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»  (Α’ 114). 2. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Αναθέτει την υπογραφή με εντολή του, εξουσιοδοτώντας τους παρακάτω: 1. Στον κ. Ντέμπλα Κυπαρίσση, Αντιδήμαρχο, την υπογραφή […]
Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Δημάρχου 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Νικήτη 04/01/2011 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                   Αρ.Πρωτ.: 58/2011 Αριθ. Αποφασης: 1 Ο Δήμαρχος Σιθωνίας αφού έλαβε υπόψη •    το άρθρο 59 του Ν.3852/10 •    Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2001 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο Σιθωνίας, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 12.927 κατοίκους. […]
Διαβάστε περισσότερα
wcag