Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Αποφάσεις Δημάρχου

Απόφαση Δημάρχου 4

                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ              ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Νικήτη 10 Ιανουαρίου 2011                                                                                                            Αρ. Πρωτ.:147 Α/Α Απόφασης :    4  /2011   ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη 1.      Τη διάταξη της παρ 9 άρθρο 163 Ν. 3584/07 2.      Το ΦΕΚ αριθ. 259/18-6-2009 …
Περισσότερα

Απόφαση Δημάρχου 3

Ο Δήμαρχος Σιθωνίας Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/ 2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»  (Α’ 114). 2. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Αναθέτει την υπογραφή με εντολή του, εξουσιοδοτώντας τους παρακάτω: 1. Στον κ. Τσολίδη Αθανάσιο, Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης, την υπογραφή πάσης φύσεως…
Περισσότερα

Απόφαση Δημάρχου 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Νικήτη 04/01/2011 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ       Αριθ. Αποφασης: 2 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Σιθωνίας Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/ 2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»  (Α’ 114). 2. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Αναθέτει την υπογραφή με εντολή του, εξουσιοδοτώντας τους παρακάτω: 1. Στον κ.…
Περισσότερα

Απόφαση Δημάρχου 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Νικήτη 04/01/2011 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                   Αρ.Πρωτ.: 58/2011 Αριθ. Αποφασης: 1 Ο Δήμαρχος Σιθωνίας αφού έλαβε υπόψη •    το άρθρο 59 του Ν.3852/10 •    Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2001 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο Σιθωνίας, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός…
Περισσότερα