Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δημάρχου 3

Ο Δήμαρχος Σιθωνίας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/ 2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»  (Α’ 114).

2. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Αναθέτει την υπογραφή με εντολή του, εξουσιοδοτώντας τους παρακάτω:

1. Στον κ. Τσολίδη Αθανάσιο, Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης, την υπογραφή πάσης φύσεως βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων που αφορούν την περιφέρεια της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης.

2. Στον κ. Γεώργιο Καπλάνη, Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά, την υπογραφή πάσης φύσεως βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων που αφορούν την περιφέρεια της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά.

3. Στον κ. Γεώργιο Παρδάλη, Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Αγ.Νικολάου, την υπογραφή πάσης φύσεως βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων που αφορούν την περιφέρεια της Δημοτικής Κοινότητας Αγ.Νικολάου.

4. Στον κ. Τζέλιος Αθανάσιος, Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, την υπογραφή πάσης φύσεως βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων που αφορούν την περιφέρεια της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς.

5. Στον κ.Παγώνη Τριαντάφυλλο, Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, την υπογραφή πάσης φύσεως βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων που αφορούν την περιφέρεια της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου.

6. Στον Τζελέπη Ανέστη, Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Σάρτης, την υπογραφή πάσης φύσεως βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων που αφορούν την περιφέρεια της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης.

 

 

 

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Τρ.Τζίτζιος