Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 74/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 6/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης

 

Στη Νικήτη και στο πρώην  δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 13 Ιουνίου 2012 ημέρα τις εβδομάδος Τετάρτη  και ώρα 8:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια
τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 73/11-06-2012 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου
της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της
Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για
την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της  προ ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα πέντε {5}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσολίδης
Αθανάσιος ,Πρόεδρος            ————

2. Ζαφειρούδης
Αθανάσιος

3. Μητσιάρα
Σόνια

4. Γεωβανέκος
Τριαντάφυλλος

5. Γεωργακούδας
Λάμπρος  

 

Στη συνεδρίαση
παραβρέθηκαν οι αντιδήμαρχοι Δημήτριος Δημητρός και Αχιλλέας Παπαστεργίου.         

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

 

Αριθμός
Απόφασης 74/2012.

                                                           

 

 

 

«Κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις της  Δ.Κ Νικήτης ».

 

Θέμα 1ο

            Ο  Πρόεδρος, εισηγούμενος το  πρώτο (1ο) θέμα της  ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

Πρέπει  να προχωρήσουμε στις κατάλληλες κυκλοφοριακές
παρεμβάσεις, ώστε να διευκολυνθεί η κυκλοφορία 
στη Δ.Κ Νικήτης, και προτείνω όπως παρακάτω

 

 

1.Κεντρικός
δρόμος από διασταύρωση έως αποθήκες Συνεταιρισμού δρόμος διπλής  

  
κατεύθυνσης  με δυνατότητα
παρκαρίσματος από την δεξιά πλευρά της καθόδου.

 

2.
Μονοδρόμηση από « Τεχνικό γραφείο Δημήτριου Δημητρού» έως ταβέρνα
«Χρυσούλας»  μόνο κάθοδος με δυνατότητα
παρκαρίσματος και από τις δύο πλευρές.

 

3.Μονοδρόμηση
της παραλιακής οδού με κατεύθυνση ανατολικά από την εκκλησία «Αγίων Θεοδώρων»
έως οικία «Καραλή Δάφνης» πεζοδρόμηση στις ώρες 9:00-2:00μμ.

 
κατά τους θερινούς μήνες .Απαγόρευση όλες τις ώρες η διέλευση των
φορτηγών εκτός 

 
από στις 9:00-12:00 πμ. και απαγόρευση στάθμευσης όλο το 24ωρο.

 

4.
Μονοδρόμηση της παραλιακής οδού με κατεύθυνση δυτικά από το εστιατόριο «τρία

   
Σκαλοπάτια» έως ταβέρνα « Μαρίνα» καθώς και απαγόρευση στάθμευσης.

 

 

 

 

5.Μομοδρόμηση
πρώτης παράλληλης οδού από την παραλιακή με ανατολική κατεύθυνση

  
από την οικοδομή « Αλέγρα» έως την οικία «Τουβλατζή» με δυνατότητα  διπλού  

   
παρκαρίσματος και από οικία «Τουβλατζή» έως οικοδομή «Παπανικολάου»
δρόμος

  
διπλής κατεύθυνσης στον οποίο απαγορεύεται η στάθμευση γιατι θα
τοποθετηθού

  
κολωνάκια στο άξονα του δρόμου.

 

6.
Μονοδρόμηση καθέτων μεταξύ της παραλιακής οδού και της πρώτης παράλληλης έως
εξής:

 

Α) Η κάθετος από «Καραγιάννη» έως
συγκρότημα «Χαριλάου» μόνο άνοδος.

 

Β) Η κάθετος από οικία « Βάσιου» έως
την καφετέρια « Τριγώνη» μόνο κάθοδος και τοποθέτηση μπάρας στην είσοδο από την
πρώτη παράλληλο.

 

Γ) Η 
κάθετος  από καφετερία
«Αλέξανδρος» έως οικία «Σμαραγδή» μόνο άνοδος.

 

Δ) Η κάθετος από οικία  «Δούκα» έως την ταβέρνα  «Αρσανάς» μόνο κάθοδος και τοποθέτηση
μπάρας  στην είσοδο από την πρώτη
παράλληλο.

 

7.
Μονοδρόμηση από οικία «Τουβλατζή» έως οικία «Σμαραγδή»  μόνο άνοδος.

 

8.
Μονοδρόμηση από οικία « Πουργιαζίδη» έως 
«Τεχνικό γραφείο Δημήτριου Δημητρού»

με κατεύθυνση  δυτική.

 

9.
Μονοδρόμηση της παραλιακής οδού από συγκρότημα «Συμβολή» έως ενοικιαζόμενα
δωμάτια «Καράδήμου» με κατεύθυνση ανατολικά  και δυνατότητα παρκαρίσματος μόνο από την
πλευρά της  θάλασσας.

 

10.
Μονοδρόμηση από το «Νηπιαγωγείο Νικήτης» έως το «Δημαρχείο» με κατεύθυνση
δυτική και δυνατότητα παρκαρίσματος από την πάνω δεξιά μεριά.

 

11.
Μονοδρόμηση από καφενείο «Μάντσιου» έως οικία 
«Φιλώτα» μόνο άνοδος.

 

12.
Μονοδρόμηση από «καλύβα Καραλή» ( ΨΑΡΑΔΙΚΟ) έως 
οικία «Αργυρίου»με κατεύθυνση ανατολικά.

 

13.
Μονοδρόμηση από την  πλατεία  του παλιού  χωριού της Δ.Κ.Νικήτης  έως την είσοδο πάρκινγκ του ιερού ναού Αγ.
Νικήτα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποφασίζει
ομόφωνα                        

 

 

Τις παρακάτω κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις στη Δ.Κ Νικήτης.

 

1.Κεντρικός
δρόμος από διασταύρωση έως αποθήκες Συνεταιρισμού δρόμος διπλής  

  
κατεύθυνσης  με δυνατότητα
παρκαρίσματος από την δεξιά πλευρά της καθόδου.

 

2.
Μονοδρόμηση από « Τεχνικό γραφείο Δημήτριου Δημητρού» έως ταβέρνα
«Χρυσούλας»  μόνο κάθοδος με δυνατότητα
παρκαρίσματος και από τις δύο πλευρές.

 

3.Μονοδρόμηση
της παραλιακής οδού με κατεύθυνση ανατολικά από την εκκλησία «Αγίων Θεοδώρων»
έως οικία «Καραλή Δάφνης» πεζοδρόμηση στις ώρες 9:00-2:00μμ.

 
κατά τους θερινούς μήνες .Απαγόρευση όλες τις ώρες η διέλευση των
φορτηγών εκτός 

 
από στις 9:00-12:00 πμ. και απαγόρευση στάθμευσης όλο το 24ωρο.

 

4.
Μονοδρόμηση της παραλιακής οδού με κατεύθυνση δυτικά από το εστιατόριο «τρία

   
Σκαλοπάτια» έως ταβέρνα « Μαρίνα» καθώς και απαγόρευση στάθμευσης.

 

 

 

 

5.Μομοδρόμηση
πρώτης παράλληλης οδού από την παραλιακή με ανατολική κατεύθυνση

  
από την οικοδομή « Αλέγρα» έως την οικία «Τουβλατζή» με δυνατότητα  διπλού  

   
παρκαρίσματος και από οικία «Τουβλατζή» έως οικοδομή «Παπανικολάου»
δρόμος

 
 διπλής κατεύθυνσης στον οποίο
απαγορεύεται η στάθμευση γιατι θα τοποθετηθού

  
κολωνάκια στο άξονα του δρόμου.

 

6.
Μονοδρόμηση καθέτων μεταξύ της παραλιακής οδού και της πρώτης παράλληλης έως
εξής:

 

Α) Η κάθετος από «Καραγιάννη» έως
συγκρότημα «Χαριλάου» μόνο άνοδος.

 

Β) Η κάθετος από οικία « Βάσιου» έως
την καφετέρια « Τριγώνη» μόνο κάθοδος και τοποθέτηση μπάρας στην είσοδο από την
πρώτη παράλληλο.

 

Γ) Η 
κάθετος  από καφετερία
«Αλέξανδρος» έως οικία «Σμαραγδή» μόνο άνοδος.

 

Δ) Η κάθετος από οικία  «Δούκα» έως την ταβέρνα  «Αρσανάς» μόνο κάθοδος και τοποθέτηση
μπάρας  στην είσοδο από την πρώτη
παράλληλο.

 

7.
Μονοδρόμηση από οικία «Τουβλατζή» έως οικία «Σμαραγδή»  μόνο άνοδος.

 

8.
Μονοδρόμηση από οικία « Πουργιαζίδη» έως 
«Τεχνικό γραφείο Δημήτριου Δημητρού»

με κατεύθυνση  δυτική.

 

9.
Μονοδρόμηση της παραλιακής οδού από συγκρότημα «Συμβολή» έως ενοικιαζόμενα
δωμάτια «Καράδήμου» με κατεύθυνση δυτικά και δυνατότητα παρκαρίσματος μόνο από
την πλευρά της  θάλασσας.

 

10.
Μονοδρόμηση από το «Νηπιαγωγείο Νικήτης» έως το «Δημαρχείο» με κατεύθυνση
δυτική και δυνατότητα παρκαρίσματος από την πάνω δεξιά μεριά.

 

11.
Μονοδρόμηση από καφενείο «Μάντσιου» έως οικία 
«Φιλώτα» μόνο άνοδος.

 

12.
Μονοδρόμηση από «καλύβα Καραλή» ( ΨΑΡΑΔΙΚΟ) έως 
οικία «Αργυρίου»με κατεύθυνση ανατολικά.

 

13.
Μονοδρόμηση από την  πλατεία  του παλιού 
χωριού της Δ.Κ.Νικήτης  έως την
είσοδο πάρκινγκ του ιερού ναού Αγ. Νικήτα. 

 

 

 

Η απόφαση
αυτή  να διαβιβαστεί  στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Σιθωνίας  για τις δικές τους ενέργειες.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 74/2012

 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                            
τα μέλη

Υπογραφή                                                                                 Υπογραφές

                                                                                                 

                                                                                                           

                                                Ακριβές
απόσπασμα

                                                     Ο
Πρόεδρος

 

 

 

 

 

                                                       ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ