Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

 

Από το Πρακτικό της 2/2011 Συνεδριάσεως του Συμβουλίου της
Δημοτικής   Κοινότητας.

Στον Ν.Μαρμαρά και στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας
Ν.Μαρμαρά σήμερα την 19/2/2011, ημέρα Σάββατο 
κ ώρα 11.00π.μ., συνήλθε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας σε
δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 1/15-2-2011 πρόσκληση της Προέδρου
της Δ.Κ. που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δ.Δ. Ν.Μαρμάρα  και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την συνεδρίαση η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία
δεδομένου ότι από το σύνολο των πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα

πέντε (5)

 

 

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                   
ΑΠΟΝΤΕΣ

 

  1. Καπλάνης Γεώργιος
  2. Μαρτζιβάνου Μαρία                                           
    ————————-                                     
  3. Πέσιος Θωμάς
  4. Φερενίδου Πολυξένη               
                            ο οποίοι δεν προσήλθαν
  5. Σταυροπούλου Στυλιανή                                  αν  και νόμιμα κλήθηκαν

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Χρήστος Γκιζγκής υπάλληλος του Δήμου
για την τήρηση των πρακτικών.

 

ΘΕΜΑ 1Ο    Εκτός ημερήσιας διάταξης  : 
ΧΥΤΑ  ΣΙΘΩΝΙΑΣ

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2011

 

    Ο
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας και μετά από ψηφοφορία ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε να τεθεί θέμα εκτός
ημερησίας διατάξεως ο ΧΥΤΑ Σιθωνίας.  Ο
Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως εξέθεσε
ότι :

 

Την ώρα που στην Ευρώπη οι ΧΥΤΑ θεωρούνται παρωχημένοι και
αναχρονιστικοί, κάποιοι ακόμη στη χώρα μας μιλούν για κατασκευή ΧΥΤΑ Σιθωνίας
και μάλιστα επιθυμούν διακαώς να χωροθετηθεί σε μέρη τα οποία εντάσσονται σε
ειδικό καθεστώς προστασίας λόγω ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και λόγω της σπάνιας
χλωρίδας και πανίδας που φιλοξενούν. 
Χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τα πανευρωπαϊκά δίκτυα προστασίας της φύσης, τα
υδροφόρα ρεύματα που τροφοδοτούν τους πέριξ οικισμούς, τα 2500 παράπλευρα
στρέμματα κληρούχων του Ν.Μαρμαρά (οριστικής διανομής 1937), τα οποία
χαρακτηρίζονται ως αγροτουρισμός στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, χωρίς ο όγκος
των σκουπιδιών να είναι τέτοιος ώστε να καθιστά τη λειτουργία ενός ΧΥΤΑ
οικονομικά βιώσιμη, χωρίς να υπάρχουν αδρανή υλικά για την επιχωμάτωση του και
κυρίως χωρίς να ερωτηθεί η τοπική κοινωνία. 
Θα ήταν φρόνιμο για οποιονδήποτε βουλευτικό ή αυτοδιοικητικό  παράγοντα πριν να βγαίνει στα τηλεοπτικά
παράθυρα και να εξάγει αυθαίρετα, “επισφαλή και υποκειμενικά” δημοσκοπικά
συμπεράσματα να ζητούσε τη γνωμοδότηση της τοπικής κοινωνίας του Ν.Μαρμαρά κι
όπως αυτή εκφράζεται επίσημα από το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας του
Ν.Μαρμαρά.

 

   Το Συμβούλιο μετά από
διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

   Εν κατακλείδι δηλώνουμε ρητά
και κατηγορηματικά προς πάσα κατεύθυνση ότι στηρίζουμε ανεπιφύλακτα τη θέση της
Υπουργού ΥΠΕΚΑ κ. Μπιρμπίλη, για την απαγόρευση κατασκευής ΧΥΤΑ στη Σιθωνία.  Επίσης υιοθετούμε πλήρως τις θέσεις των
περισσοτέρων Δημάρχων της Χαλκιδικής περί λειτουργίας σταθμών μεταφόρτωσης και
αλλαγής του περιφερειακού σχεδιασμού όπου τα απορρίμματα θα πηγαίνουν πλέον
στους ήδη υφιστάμενους ΧΥΤΑ με την καταβολή των αντίστοιχων αντισταθμιστικών
οφελών

   Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε
το παρόν Πρακτικό, υπογράφεται ως κατωτέρω : 

 

 

   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         
ΤΑ  ΜΕΛΗ

 

(Τ.Σ.) ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                     
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

 

 

 

 

Ο
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

 

 

 

 

 

 

   ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ