Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- Β’ φάση της Πολεοδομικής Μελέτης

Ο Δήμος Σιθωνίας Ν. Χαλκιδικής 
Ανακοινώνει ότι:


Σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 454/31.10.2013 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας, η Β’ φάση της Πολεοδομικής Μελέτης: «Μελέτη Κτηματογράφησης, Πολεοδόμησης και Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης Περιοχών Β’ Κατοικίας Κοινότητας Συκιάς» θα αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Συκιάς του Δήμου Σιθωνίας από την Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2013 ώρα 08:00π.μ. έως και την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013 ώρα 15:00μ.μ.
Ως εκ τούτου, καλούνται οι ιδιοκτήτες των ακινήτων να λάβουν γνώση για τυχόν υποβολή ενστάσεων ή δηλώσεων βάσει των αναφερομένων στην υπ’ αριθμ. 454/2013 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Σιθωνίας.


.