Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Σιθωνίας Ν. Χαλκιδικής

Έχοντας υπόψη:

α. Τα κτηματολογικά διαγράμματα και πίνακες που έχουν υποβληθεί στον Δήμο Σιθωνίας την 17-03-2014 βάση του ΣΤΑΔΙΟΥ 1- ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δ.Δ. ΣΥΚΙΑΣ Δ. ΤΟΡΩΝΗΣ», και αφορούν στην  περιοχή του προϋφιστάμενου του 1923 οικισμού Συκιάς και στην περιοχή επέκτασης του οικισμού, όπως έχουν εγκριθεί από το γενικό πολεοδομικό σχέδιο του Δήμου Τορώνης (ΦΕΚ 83/ΑΑΠ/29-2-2008).
β.    Την υπ΄αριθ. 81/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Σιθωνίας.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
Τους φερόμενους κυρίους ή νομείς των
ακινήτων που βρίσκονται στην  περιοχή του προϋφιστάμενου του 1923
οικισμού Συκιάς και στην περιοχή επέκτασης του οικισμού, όπως έχουν
εγκριθεί από το γενικό πολεοδομικό σχέδιο του Δήμου Τορώνης, να
προσέλθουν στο Κατάστημα Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, εντός προθεσμίας
30 ημερών και συγκεκριμένα από Τρίτη 1 Απριλίου έως Τετάρτη 30 Απριλίου
2014 και ώρα από 8.00 έως 15.00, προκειμένου να υποβάλλουν τα παρακάτω
στοιχεία:

1)    Δήλωση ιδιοκτησίας (έντυπο της οποίας υπάρχει στο Κατάστημα Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς)
2)    Τίτλους κτήσεως (σημερινού ιδιοκτήτη και παλαιότερου)
3)    Πιστοποιητικό μεταγραφής
4)    Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας
5)    Πιστοποιητικό βαρών
6)    Πιστοποιητικό διεκδικήσεων
7)    Πιστοποιητικό κατασχέσεων
8)    Τοπογραφικό διάγραμμα
9)    Αντίγραφο μερίδων όλων των ιδιοκτησιών, σημερινών και παλαιότερων

                                   Ο   Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ
                                                                           

                                       Ιωάννης Τζίτζιος