Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗΣ

  • Αρχική
  • Ανακοινώσεις
  • ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗΣ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των μελετητικών προτάσεων για την αντιπλημμυρική προστασία της κύριας οδού Νικήτης (Επ. Οδός Πολυγύρου – Αγ. Νικολάου) ενώπιον της Τεχνικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Χαλκιδικής, στο γραφείο του Δημάρχου κ. Κυπαρίσση Ντέμπλα.

Ειδικότερα, παρουσιάστηκαν από τον Μελετητή οι δύο επικρατέστερες λύσεις, για τη θέση όπου εντοπίζονται τα κυριότερα προβλήματα υπερχειλίσεων υδάτων κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων, στην υφιστάμενη γέφυρα, στην περιοχή του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σιθωνίας. Με κυριότερο γνώμονα την ασφάλεια των κατοίκων και των διερχομένων οχημάτων, επιλέχθηκε η αντικατάσταση του υφιστάμενου τεχνικού με την κατασκευή ενός νέου, εσωτερικών διαστάσεων 4,00×1,60m (bxh).

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της τεχνικής σύσκεψης, στην οποία συμμετείχαν ο κ. Κ .Ντέμπλας Δήμαρχος Σιθωνίας, ο Αν. Προϊστάμενος Υπ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Χαλκιδικής κ. Β. Μιγδάνης, η Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σιθωνίας κα. Δ. Καραδήμου, ο Αντιδήμαρχος Σιθωνίας κ. Ν. Χριστοδούλου ,ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δ. Δημητρός, καθώς και ο Πρόεδρος Κοινότητας Νικήτης κ. Στ. Κωστίκας, πραγματοποιήθηκαν διορθώσεις και στη Μελέτη Κατακόρυφης και Οριζόντιας Σήμανσης, στο πλαίσιο της συνολικής μελέτης των τεσσάρων νέων κυκλικών κόμβων, ώστε η εν λόγω οδός να πληροί τις προδιαγραφές οδικής ασφάλειας που τίθενται από τη Νομοθεσία. Επισημαίνεται ότι οι τέσσερις νέοι κυκλικοί κόμβοι θα αντικαταστήσουν ισάριθμες υφιστάμενες ισόπεδες διασταυρώσεις του κεντρικού άξονα της Νικήτης με σημαντικές κάθετες οδούς, με ταυτόχρονη ανάπλαση του κεντρικού άξονα στα οδικά του τμήματα μεταξύ των νέων κυκλικών κόμβων.

Η Μελέτη, η οποία αφορά στη σημαντική κυκλοφοριακή αναβάθμιση της κύριας οδού της Νικήτης, με την κατασκευή των προαναφερθέντων τεσσάρων (4) νέων κυκλικών κόμβων, στην αντιπλημμυρική προστασία αυτής και περιλαμβάνει επίσης σημαντικά έργα αναβάθμισης των περιοχών παρέμβασης όπως πεζοδρομήσεις, ασφαλτικά έργα κλπ, έχει ολοκληρωθεί και θα σταλεί άμεσα στις αρμόδιες Υπηρεσίες (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Χαλκιδικής και Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης) προκειμένου να λάβει τις τελικές εγκρίσεις.
Τελικό βήμα είναι η δημοπράτηση του πολύ σημαντικού αυτού έργου για την περιοχή του Δήμου μας, (προϋπολογισμού 9.000.000 Ευρώ) μέσω διεθνούς δημόσιας διαγωνιστικής διαδικασίας.

Με τον τρόπο αυτό μια συλλογική προσπάθεια με στόχο την ασφάλεια και την βελτίωση της ποιότητας ζωής κατοίκων και επισκεπτών της Σιθωνίας, η οποία ξεκίνησε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, ολοκληρώνεται από την υφιστάμενη Διοίκηση του Δήμου.

Εικόνα 1 Ο πρώτος (1ος) κυκλικός κόμβος χωροθετείται περίπου 100m μετά την υφιστάμενη διασταύρωση της Επ. Οδού Πολυγύρου – Αγ. Νικολάου με το βορειοδυτικό πέρας της οδού Γαληψούς.

Εικόνα 2 Ο δεύτερος (2ος) Κυκλικός Κόμβος χωροθετείται στην θέση υφιστάμενης διασταύρωσης της Επ. Οδού Πολυγύρου – Αγ. Νικολάου με την οδό Νεακίτου.


Εικόνα 3 Ο τρίτος (3Ος) κυκλικός κόμβος χωροθετείται στην θέση της υφιστάμενης διασταύρωσης της Επ. Οδού Πολυγύρου – Αγ. Νικολάου με την οδό που οδηγεί από το Δημοτικό στάδιο Νικήτης προς την παραλία και αντίστροφα.

Εικόνα 4 Ο τέταρτος (4 ος ) κόμβος χωροθετείται, στην θέση της υφιστάμενης διασταύρωσης της Επ. Οδού
Πολυγύρου – Αγ. Νικολάου με το νοτιοανατολικό πέρας της οδού Γαληψούς.

 

Εικόνα 5 Το νέο τεχνικό διαστάσεων 4,00×1,60m (bxh), που θα κατασκευαστεί στη θέση της υφιστάμενης
γέφυρας, στην περιοχή του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σιθωνίας. Το νέο τεχνικό θα είναι κλειστός
κιβωτοειδής οχετός, άνωθεν του οποίου θα διαστρωθεί νέο οδόστρωμα, ώστε να εξυπηρετείται η
απρόσκοπτη κίνηση πεζών και οχημάτων. Με το εν λόγω τεχνικό διασφαλίζεται η αντιπλημμυρική
προστασία της ευρύτερης περιοχής, που έχει πληγεί στο παρελθόν από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.