Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του   Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 Ν.3852/2010, στις  30/03/2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα  15:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1.    Παραλαβή απογραφής και ισολογισμού έναρξης.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

2.    Απ’ ευθείας ανάθεση στο ΚΕΠΑΜΑΧ αναλύσεων νερών ύδρευσης Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Αναγνωστάρας Ιωάννης, Προϊστάμενος Οικονομικού Τμήματος)

3.    Απ’ ευθείας ανάθεση στο ΚΕΠΑΜΑΧ αναλύσεων λυμάτων βιολογικών Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Αναγνωστάρας Ιωάννης, Προϊστάμενος Οικονομικού Τμήματος)

4.    Παραχώρηση χρήσης τμήματος ισογείου δημοτικού καταστήματος Μεταγγιτσίου στον  Πολιτιστικό Σύλλογο Μεταγγιτσίου «ΝΕΑ ΑΣΣΑ».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

5.    Παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του βυτιοφόρου αυτοκινήτου στην Δημοτική Επιχείρηση Α.Ε.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

6.    Ψήφιση πίστωσης εξόδων κηδείας του αποβιώσαντος δημοτικού υπαλλήλου Τσιρακμάνη Ιωάννη.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

     Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού ΣυμβουλίουΑρσένης Καλλικρατίδας