Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του   Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις  14/05/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα  17:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1. Κατανομή ποσού 28.713,40 € στις σχολικές επιτροπές του Δήμου για κάλυψη λειτουργικών δαπανών.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ψηλογιάννης Γεώργιος)

2. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72-π1ιεΝ.3852/2010).
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Τζίτζιος Ιωάννης)

3. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72-π1ιεΝ.3852/2010).
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Τζίτζιος Ιωάννης)

4. Έγκριση Κανονισμών της επιχείρησης Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε..
(Εισηγήτρια: κα. Λαθούρη Πάργα Μαρία, Πρόεδρος της Α.Ε.)

5.Εγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «Ύδρευση-αποχέτευση όμβριων και ακαθάρτων Ν. Μαρμαρά».
(Εισηγήτρια: κα.Καραδήμου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών»

6. Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθμ.: 85/2011 μελέτης: «Αρχιτεκτονική μελέτη κατ’ επέκταση προσθήκης και περιβάλλοντα χώρου Γυμνασίου-Λυκείου Ν.Μαρμαρά».
(Εισηγητής: κ.Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου.

7. Χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (σταθερή Καντίνα) στον Βογιατζή Οδυσσέα του Αποστόλου, κάτοικος Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής.
(Εισηγητής: κ.Παραλίκας Θεοδόσιος)

8. Χορήγηση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου (νωπά αλιεύματα) στον Βορινάκη Νικόλαο του Δημητρίου, κάτοικος Δημοτικής Κοινότητας Νέου Μαρμαρά του Δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής.
(Εισηγητής: κ.Παραλίκας Θεοδόσιος)

9. Χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (σταθερή Καντίνα) στην Γραμμένου Άννα του Νικολάου, κάτοικος Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου του Δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής.
(Εισηγητής: κ.Παραλίκας Θεοδόσιος)

10. Επιχορήγηση της Διεθνής Συνάντησης Ρίψεων τα «ΣΙΘΩΝΕΙΑ 2012» στη Νικήτη Χαλκιδικής στις 8/7/2012.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

11. Λήψη απόφασης για πρόσληψη Σχολικών Τροχονόμων για τα Δημοτικά Σχολεία Νικήτης, Αγίου Νικολάου και Νέου Μαρμαρά.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ψηλογιάννης Γεώργιος)

12. Έγκριση του αρ. 1/2012 Πρακτικού της επιτροπής ελέγχου αδειών περιπτέρων λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊντων και κυλικείων-καφενείων του Δήμου Σιθωνίας που αφορά προκήρυξη σχολαζουσών θέσεων, αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων.
(Εισηγητής: κ.Παπαζαχαρίας Αριστός, Πρόεδρος της ανωτέρω επιτροπής)

13. Καταβολή επιδόματος σε υπαλλήλους του Δήμου Σιθωνίας, εκ των εσόδων από τα παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2011 και ψήφιση πίστωσης 443,73€.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

14. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72-π1ιεΝ.3852/2010).
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Τζίτζιος Ιωάννης)

15. Ορισμός νέων τακτικών μελών στο Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
(Εισηγητής: κ.Μάντσιος Βασίλειος, Πρόεδρος του ΝΠΔΔ)

16. Έγκριση πρακτικού επιτροπής φορολογικών διαφορών.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ψηλογιάννης Γεώργιος)

17. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2012.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

18. Αγορά οικοπέδου στη Νικήτη (στις αθλητικές εγκαταστάσεις).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.)

19. Αγορά ποσοστού 50% ακινήτου ιδιοκτησίας Χαλκιά Νικολάου εντός οικισμού Συκιάς
(Εισηγητής: κ.Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου).

20. Αγορά ποσοστού 50% ακινήτου ιδιοκτησίας Αγροτικής Τράπεζας εντός οικισμού Συκιάς.
(Εισηγητής: κ.Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου).

21. Αγορά ακινήτου στον Άγιο Νικόλαο για δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων της Δημοτικής Κοινότητας.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

22. Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθμ. 25/2012 μελέτης: «Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη κατ’ επέκταση προσθήκης και Περιβάλλοντα χώρου Γυμνασίου-Λυκείου Ν.Μαρμαρά».
(Εισηγητής: κ.Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου).

23. Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθμ. 24/2012 μελέτης: «Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη κατ’ επέκταση προσθήκης και Περιβάλλοντα χώρου Γυμνασίου Νικήτης».
(Εισηγητής: κ.Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου).

24. Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθμ. 19/2012 μελέτης: «Μελέτη ΗΛΜ κατ’ επέκταση προσθήκης και Περιβάλλοντα χώρου Γυμνασίου-Λυκείου Ν.Μαρμαρά».
(Εισηγητής: κ.Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου.

25. Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθμ. 18/2012 μελέτης: «Μελέτη ΗΛΜ κατ’ επέκταση προσθήκης και Περιβάλλοντα χώρου Γυμνασίου Νικήτης».
(Εισηγητής: κ.Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου.

26. Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθμ. 27/2012 μελέτης: «Στατική Μελέτη κατ’ επέκταση προσθήκης και Περιβάλλοντα χώρου Γυμνασίου-Λυκείου Ν.Μαρμαρά».
(Εισηγητής: κ.Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου).

27. Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθμ. 26/2012 μελέτης: «Στατική Μελέτη κατ’ επέκταση προσθήκης και Περιβάλλοντα χώρου Γυμνασίου Νικήτης».
(Εισηγητής: κ.Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου).

28. Αίτηση Αλέγρα Βασιλικής του Ιωάννου.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

29. Αίτηση των Ξάκη Άννας και Ξάκη Αναστασίας.
(Εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου)

30. Αίτηση των KLEIBER KATHARINA-BARBARA, ALEXANDER MICHALSKI KAI ANITA MICHALSKI.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

31. Αίτηση του Συνιώρη Αθανασίου του Νικολάου.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

32.Αίτηση Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πολυγύρου.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

33. Γνωμοδότηση για τον καθορισμό οριογραμμής ρέμματος Ξερόλακκας.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

34. Παραχώρηση για τη διαχείριση, αξιοποίηση, συντήρηση και βελτίωση του Κλειστού Γυμναστηρίου Νικήτης Σιθωνίας προς στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ψηλογιάννης Γεώργιος)

35. Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Δια βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) προς εφαρμογή προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

36. Χρήση, εποπτεία και ευθύνη μηχανημάτων του Δήμου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ .Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.)

37. Έξοδα κίνησης.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρσένης Καλλικρατίδας