Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του   Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις  05/02/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα  17:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1. Παραλαβή της υπ’ αριθμ. 65/2012 μελέτης «Βελτίωση Τοπικής Οδού Τορώνης – Συκιάς, (Τοπογραφική Μελέτη).
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Μηχανικός του Δήμου)

2. Πρόταση του ΥΠΕΣΔΑ για την υποβάθμιση της υπηρεσίας του Τελωνίου των Ν. Μουδανιών.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

3. Ψήφισμα για την διατήρηση στη Θεσσαλονίκη της 383ης  Μοίρας Πυροσβεστικών Αεροσκαφών.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

4. Μεταφορά Μαθητών.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

5. Κατάπλους και αγκυροβολία κρουαζιερόπλοιων
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

6. Ανανέωση της υπ’ αριθμ.: 42/2010 (πρακτικό 7ης της Ν.Ε.Ε. 25/02/2010)30-04-2010 άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου (Νωπά Αλιεύματα) του Καραπαναγιωτίδη Ευσταθίου του Παναγιώτη, κατοίκου Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου)

7. Διαδοχή άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου στον Ρέτσικο Νικήτα του Χρήστου, κατοίκου Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου)

8. Ανάκληση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (Σταθερή Καντίνα) της Μελίσση Μαρίας του Αχιλλέα, κατοίκου Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς του Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου)

9. Χωρική Μεταβολή στο Κτηματολόγιο.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.)

10. Παραχώρηση κτιρίων του Δήμου για την στέγαση των ΚΑΠΗ στο Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. κ. Κωστίκας Στυλιανός)

11. Προϋπολογισμός  2013 ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ
(Εισηγητής: Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης
 κ. Χριστοδούλου Νικόλαος)

12. Κατάταξη Προσωπικού ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ
(Εισηγητής: Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης
  κ. Χριστοδούλου Νικόλαος)

13. Αποζημίωση Προέδρου ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ
(Εισηγητής: Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης
 κ. Χριστοδούλου Νικόλαος)

14. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΗΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2012-2013
(Εισηγητής: Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης
 κ. Χριστοδούλου Νικόλαος)

15. Προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Χώρος υγειονομικής Ταφής .
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.)

16. Επιστροφή εγγυητικής επιστολής.
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

17. Παράταση για την εκπόνηση μελέτης.
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

18. Παράταση για την εκπόνηση μελέτης .
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

19. Έξοδα κίνησης.
(Εισηγητής: Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου)


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 Αρσένης Καλλικρατίδας