Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του   Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις 27/01/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1)    Τροποποίηση Γ.Π.Σ. του Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.)

2)    Έγκριση Προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Σιθωνίας «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» έτους 2014.
(Εισηγητής: κ. Κωστίκας Στυλιανός, Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.)

3)    Δέσμευση πίστωσης για την πράξη «Δημιουργία Νηπιακού Σταθμού Σάρτης».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου)

4)    Επικαιροποίηση της 367/2013 απόφασης του Δ.Σ. ως προς την υπ’ αριθμ.: 4233/15-3-2013 αίτηση της κα. Παπαγιάννη Ευαγγελίας,
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

5)    Ίδρυση Δημοτικής Βιβλιοθήκης.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

6)    Αποδοχή και κατανομή ποσού 288.311,80 € προερχόμενο από Πράσινο Ταμείο.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

7)    Αποδοχή και κατανομή ποσού 9.210,04 € προερχόμενο από Πράσινο Ταμείο.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

                                  Ο Πρόεδρος του
                                                     Δημοτικού Συμβουλίου

                                                    Αρσένης Καλλικρατίδας