Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του   Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 Ν.3852/2010, στις  01/02/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα  16:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1.    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας και αντικαταστάτη αυτού, για τη συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού των παραλιακών χώρων ως πολυσύχναστων του Λιμεναρχείου Ιερισσού.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

2.    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας και αντικαταστάτη αυτού, για τη συγκρότηση επιτροπής που αφορά ταχύπλοα σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής του Λιμεναρχείου Ιερισσού.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

3.    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας και αντικαταστάτη αυτού, για τη συγκρότηση επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων και πλοίων του Λιμεναρχείου Ιερισσού.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

4.    Έγκριση πρακτικού επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών.
(Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ.Σπανός Μιχαήλ)

5.    Προγραμματισμός προσλήψεων για το Δήμο Σιθωνίας έτους 2012 .
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

6.    Έγκριση πρόσληψης δίμηνων συμβάσεων για την καθαριότητα.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

7.    Συμμετοχή του Δήμου μας στα Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ) στο πλαίσιο του επιχειρηματικού Προγράμματος ¨Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013¨στο πρόγραμμα απασχόλησης.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης)
8.    Καθορισμός ειδικοτήτων συμβάσεων μίσθωσης έργου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

9.    Συγκρότηση τριμελής επιτροπής υπαλλήλων ΕΚΠΟΤΑ έτους 2012 του Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγήτρια: κα.Καραδήμου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)
10.    Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμών έργων σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 2363/2004 έτους 2012 του Δ.Σιθωνίας.
(Εισηγήτρια: κα.Καραδήμου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

11.    Συγκρότηση επιτροπής σφράγισης καταστημάτων έτους 2012 του Δ.Σιθωνίας.
(Εισηγήτρια: κα.Καραδήμου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

12.    Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτων έτους 2012 του Δ.Σιθωνίας.
(Εισηγήτρια: κα.Καραδήμου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

13.    Συγκρότηση επιτροπής σφράγισης καταστημάτων έτους 2012 του Δ.Σιθωνίας.
(Εισηγήτρια: κα.Καραδήμου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

14.    Συγκρότηση επιτροπής αγοράς ακινήτων έτους 2012 του Δ.Σιθωνίας.
(Εισηγήτρια: κα.Καραδήμου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

15.    Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού εργασιών υπηρεσιών και μεταφορών του Π.Δ.28/80 έτους 2012 του Δ.Σιθωνίας.
(Εισηγήτρια: κα.Καραδήμου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

16.    Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών υπηρεσιών και μεταφορών του Π.Δ.28/80 έτους 2012 του Δ.Σιθωνίας.
(Εισηγήτρια: κα.Καραδήμου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

17.    Συγκρότηση επιτροπής έργων άνω των 6.925,90 € έτους 2012 του Δ.Σιθωνίας.
(Εισηγήτρια: κα.Καραδήμου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

18.    Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δ.Σιθωνίας.
(Εισηγήτρια: κα.Καραδήμου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

19.    Αντικατάσταση μέλους στην επιτροπή διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «Ολοκλήρωση πολεοδομικού σχεδιασμού Δ.Κ. Σάρτης Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγήτρια: κα.Καραδήμου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

20.    Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για το έργο ¨Μελέτη Κτηματογράφησης, Πολεοδόμησης, Πράξης Εφαρμογής, Γεωλογικής Καταλληλότητας και Οριοθέτησης Ρέματος περιοχής επέκτασης Β΄κατοικίας και εντός του διάσπαρτου τμήματος του οικισμού Αγ. Νικολάου¨.
(Εισηγήτρια: κα.Καραδήμου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

21.    Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Νικήτης.
(Εισηγητής: Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου)

22.    Έγκριση 1ου και 2ου ΑΠΕ για το έργο Ε.Ε.Λ. Αγ. Νικολάου.
(Εισηγήτρια: κα.Καραδήμου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

23.    Αποδοχή και κατανομή ποσού 166.734,00 € από ΣΑΤΑ 2011 (4η δόση).
(Εισηγητής: Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου)

24.    Χορήγηση παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών στον κ. Μουστάκη Ηλία του Γεωργίου, κάτοικο Τ.Κ.Σάρτης του Δήμου Σιθωνίας της Π.Ε.Χαλκιδικής για μελισσοκομικά προϊόντα.
(Εισηγητής: Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου)

25.    Καθορισμός ανταποδοτικού τέλους για την έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας αποχετευτικών συστημάτων τουριστικών καταλυμάτων του Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

26.    Απολογισμός της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σιθωνίας «Η ΣΙΘΩΝΙΑ».
(Εισηγητής: Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. κ. Χριστοδούλου Νικόλαος)

27.    Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2012 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σιθωνίας «Η ΣΙΘΩΝΙΑ».
(Εισηγητής: Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. κ. Χριστοδούλου Νικόλαος)

28.    Τροποποίηση του Διετούς Πλάνου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σιθωνίας «Η ΣΙΘΩΝΙΑ».
(Εισηγητής: Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. κ. Χριστοδούλου Νικόλαος)

29.    Απολογισμός των Σχολικών Επιτροπών
(Εισηγητής: Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. κ. Χριστοδούλου Νικόλαος)

30.    Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2012 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Σιθωνίας «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ».
(Εισηγητής: Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. κ. Κωστίκας Στυλιανός)

31.    Επιχορήγηση με το ποσό των ογδόντα (80.000) χιλιάδων ευρώ του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Σιθωνίας «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» από τον Δήμο Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. κ. Κωστίκας Στυλιανός)

32.    Αποδοχή και κατανομή ποσού 16.930,46 € για το έργο «Εξωραϊσμός διοικητικών χώρων Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγητής: Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου)

33.    Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για το έργο «Ύδρευση αποχέτευση όμβριων και ακαθάρτων Ν.Μαρμαρά.
(Εισηγητής: Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου)

34.    Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας Δημάρχου και Αντιδημάρχων.
(Εισηγητής: Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου)

35.    Ανταλλαγή δημοτικών οικοπέδων με σκοπό την δημιουργία χώρων στάθμευσης στο κέντρο του οικισμού της Σάρτης.
(Εισηγητής: Δήμαρχος Δήμου Σιθωνίας κ. Τζίτζιος Ιωάννης)

36.    Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Δήμων Περιφερειών Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ».
(Εισηγητής: Δήμαρχος Δήμου Σιθωνίας κ. Τζίτζιος Ιωάννης)

37.    Συζήτηση για την εποχιακή λειτουργία επιχειρήσεων.
(Εισηγητής: Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου)

38.    Έξοδα κίνησης.
(Εισηγητής: Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου)

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου

Αρσένης Καλλικρατίδας