Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 26/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι μία (21) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 18767/17-11-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δέκα επτά (17) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                   1) Λογοτριβή Ελένη
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                   2) Σπανός Μιχαήλ
3) Δημητρός Δημήτριος του αλεξ.                    3) Φάλκος Κωνσταντίνος
4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                4) Παστογιάννης Γεώργιος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                             5) Μάντσιος Βασίλειος
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                6) Γεωργιάδης Αναστάσιος
7) Χριστοδούλου Νικόλαος                             7) Γκαλή Γιαννούλα
8) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                           8) Τσιάρας Εμμανουήλ
9) Παπαστεργίου Αχιλλέας                              9) Πράτσας Άγγελος
10)  Γκιώτης Νικόλαος                                  10) Πετρίδης Νικόλαος
11)  Κωστίκας Στυλιανός
12)  Γιοβανούδας Βαρσάμης
13)  Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
14)  Κατσίκης Παναγιώτης
15)  Πράτσας Ιωάννης
16)  Ρεβενικιώτης Δημήτριος
17)  Μάλαμα Κυριακή

Στη συνεδρίαση παρίσταται και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, Ν. Μαρμαρά κ. Καπλάνης Γεώργιος, Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος και Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημ. Σύμβουλοι κ. Πετρίδης Νικόλαος και κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος αποχωρούν από τη συνεδρίασης στο τέλος της συζήτησης του 13ου θέματος.

Αριθμός Απόφασης:  371/2011
Θέμα: 19ο    
«Ανάκληση άδειας κινητής καντίνας Βογιατζή Οδυσσέα, λόγω μη άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δέκατο ένατο (19ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
Θέτει υπόψη του Δ.Σ. το υπ’ αριθμ.: 18777/17-11-2011 έγγραφο του υπαλλήλου Παραλίκα Θεοδοσίου σύμφωνα με το οποίο ενημερώνει ότι ο κ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ του Νικολάου, κάτοικος Αγίου Νικολάου, του Δήμου Σιθωνίας, κάτοχος της υπ’ αριθμ. 126/10-06-2011 Άδειας άσκησης Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου και συγκεκριμένα ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ ζητάει με την με ημερομηνία 17-11-2011 αίτησή του, να ανακληθεί η  παραπάνω άδεια, λόγω μη ασκήσεως πλέον του επαγγέλματος.
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Νόμο 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, στις πρόσθετες αρμοδιότητες των δήμων άρθρο 94 παράγραφος 6 αριθμός 30, είναι η χορήγηση ( με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.
Επίσης σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 61 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Γεν. Δ/νση Αυτοδιοίκησης, Τμήμα Οργάνωσης και λειτουργίας ΟΤΑ, για την άσκηση των πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους Δήμους από την 1η Ιανουαρίου 2011.
Σύμφωνα με το άρθρο 5  του Π.Δ. 254/2005  «Ρύθμιση υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου), με απόφασή του το οικείο Νομαρχιακό Συμβούλιο των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας, η αρμοδιότητα του οποίου έχει μεταβιβασθεί στην Νομαρχιακή Επιτροπή Οικισμού – Χωροταξίας & Κοινωνικής Πολιτικής, δύναται για την καλύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού, μεταξύ των άλλων, να ανακαλεί τις άδειες υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.
Μετά από τα ανωτέρω, πρόταση της υπηρεσίας μας, είναι να ικανοποιηθεί το αίτημα του ανωτέρω, διότι είναι σύμφωνο με τις ανωτέρω διατάξεις.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα,

Α  π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

Ανακαλεί την υπ’ αριθμ.: 126/10-06-2011 άδεια άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου-κινητή καντίνα του Βογιατζή Οδυσσέα του Αποστόλου, κατοίκου Αγίου Νικολάου, λόγω μη ασκήσεως πλέον του επαγγέλματος, σύμφωνα με την από 17-11-2011 αίτησή του.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 371/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 24/11/2011
Ο Πρόεδρος

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ