Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

30η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του   Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 Ν.3852/2010, στις  20/12/2011 ημέρα Τρίτη και ώρα  16:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1.Συζήτηση για το Πόρτο Καρράς.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

2.Καθορισμός αριθμού θέσεων  και αριθμού αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2012 στο Δήμο Σιθωνίας.
(Εισηγητής: κ. Παραλίκας Θεοδόσιος)

3. Καθορισμός τελών έκδοσης και θεώρησης αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
(Εισηγητής: κ. Παραλίκας Θεοδόσιος)

4. Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2012 στο Δήμο Σιθωνίας.
(Εισηγητής: κ. Παραλίκας Θεοδόσιος)

5. Καθορισμός τελών έκδοσης και θεώρησης αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.
(Εισηγητής: κ. Παραλίκας Θεοδόσιος)

6. Καθορισμός τελών έκδοσης και θεώρησης αδειών λαϊκών αγορών.
(Εισηγητής: κ. Παραλίκας Θεοδόσιος)

7. Καθορισμός προθεσμίας θεώρησης επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών Δήμου Σιθωνίας. (άδειες που εκδόθηκαν το 2008 καθώς και άδειες έτους 2007, οι οποίες λόγω Καλλικράτη δεν θεωρήθηκαν)
(Εισηγητής: κ. Παραλίκας Θεοδόσιος)
 
8. Χορήγηση παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών στον κ. Μητσιάρα Κωνσταντίνο του Γεωργίου, κάτοικο Δ.Κ.Νικήτης του Δ.Σιθωνίας της Π.Ε.Χαλκιδικής, για μελισσοκομικά προϊόντα.
(Εισηγητής: κ. Παραλίκας Θεοδόσιος)

9. Επιστροφή χρημάτων από λάθος εκτύπωση διπλοτύπου είσπραξης.
(Εισηγητής: κ. Παραλίκας Θεοδόσιος)

10. Δημοτική Συγκοινωνία.
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

11. Προβλήματα από τη μη στελέχωση του Περιφερειακού Ιατρείου Συκιάς.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχο κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

12. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για τη συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις της «Τουριστικής Α.Ε.».
(Εισηγητής: κα. Λαθούρη Πάργα Μαρία, Πρόεδρος της Α.Ε.)

1132. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72-π1ιε Ν.3852/2010).
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Τζίτζιος Ιωάννης)

14. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72-π1ιε Ν.3852/2010).
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Τζίτζιος Ιωάννης)

15. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72-π1ιε Ν.3852/2010).
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Τζίτζιος Ιωάννης)

16. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72-π1ιε Ν.3852/2010).
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Τζίτζιος Ιωάννης)

17. Ανακατανομή ΣΑΤΑ (Α’ δόση) έτους 2011.
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Τζίτζιος Ιωάννης)

18. Κατανομή ΣΑΤΑ (Γ’ δόση) έτους 2011.
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Τζίτζιος Ιωάννης)

19. Ανακατανομή ποσού παλαιών χρηματοδοτήσεων.
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Τζίτζιος Ιωάννης)

20. Έγκριση υποβολής πρότασης του Δ. Σιθωνίας με τίτλο «Προσθήκη κατ’ επέκταση σε υφιστάμενο σχολικό κτίριο (Γυμνάσιο Νικήτης), λειτουργική αναβάθμιση του υφιστάμενου σχολικού κτιρίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» στο Ε.Π. «Μακεδονία-Θράκη» Άξονας Προτεραιότητας «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητας ζωής στην ΠΚΜ, θεματική προτεραιότητας «Υποδομές στον τομέα εκπαίδευσης (Κωδ. 75)», κατηγορία πράξης «Ανάπτυξη – βελτίωση υποδομών στην προσχολική α’ βάθμια και β’ βάθμια εκπαίδευση (κωδ. 7501).
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Τζίτζιος Ιωάννης)

21. Καθορισμός του τρόπου επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή δύο δεξαμενών νερού και οικίσκων συγκροτήματος αποσιδήρωσης – απομαγγανίωσης νερού γεωτρήσεων ύδρευσης Δ.Κ. Συκιάς και Τ.Κ. Σάρτης Δήμου Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής.
(Εισηγητής: κ.Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δ.Σιθωνίας)

22. Τροποποίηση της γραμμής δόμησης στον οριοθετημένο με απόφαση Νομάρχη οικισμό Πόρτο-Κουφό Δήμου Σιθωνίας Ν.Χαλκιδικής.
(Εισηγητής: κ.Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δ.Σιθωνίας)

23. Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για μίσθωμα του ΕΠΑΛ.
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

24. Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για το έργο «Ύδρευση Αποχέτευση όμβριων και ακαθάρτων Ν.Μαρμαρά».
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

25. Αποδοχή χρηματοδότησης για το έργο «ΕΕΛ Αγίου Νικολάου».
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

26. Ορισμός επιτροπής του Π.Δ. 270/81.
(Εισηγητής: κ.Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δ.Σιθωνίας)

27. Αίτηση Λειβαδιώτη Ιωάννη.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

28. Λογιστικές Τακτοποιήσεις.
(Εισηγητής: Κοτσάκη Θεοδώρα.)

29. Έξοδα κίνησης.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

                                          Ο Πρόεδρος του
                            Δημοτικού Συμβουλίου

                            Αρσένης Καλλικρατίδας