Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ 6 η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                                                                        Νικήτη, 08.02.2024
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                                                                                              Αριθμ. Πρωτ.: 4107
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πληροφορίες: Κωτσίδη Αικατερίνη
Ταχ.Δ/νση: 63088 Νικήτη Χαλκιδικής
Τηλ.: 23753-50137
E-mail:proedrosds@dimossithonias.gr

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας
(όπως Πίνακας Αποδεκτών)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 του ν.5056/23 (ΦΕΚ 163/06.10.2023 τεύχος Α’).
Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 13/02/2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο δημοτικό κτίριο, για την συζήτηση και λήψη απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:
1) Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ληστής Θεόδωρος)
2) Λήψη απόφασης για τη συνέχιση χρήσης τραπεζικών λογαριασμών στην Τράπεζα της Ελλάδος. (Εισηγητής: κ. Τσομπανίδης Αντώνιος, Προϊστάμενος Ταμείου)
3) Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 2/2024 απόφασης Δ.Σ. του Δ.Λ.Ταμείου Σιθωνίας με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ του Δ.Λ.Τ.
Σιθωνίας έτους 2024». (Εισηγήτρια: κ. Δαλαβίτσου Αντωνία, Πρόεδρος Δ.Λ.Ταμείου Σιθωνίας)
4) Έγκριση 3 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1η Συμπληρωματική Σύμβαση και 1 ου Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών για το έργο με τίτλο « Ανάπλαση – Αναβάθμιση χώρου πρασίνου και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού στη συμβολή των οδών Τρικούπη και Παρθενώνος ΟΤ 21 στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής του
Δήμου Σιθωνίας» (αρ. μελέτης 2/2018 και α/α ΕΣΗΔΗΣ: 181493).Ανάδοχος : ΑΡΧΙΤΡΟΝ ΑΤΕ. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ληστής Θεόδωρος)

5) Έγκριση 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1 ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών για το έργο με τίτλο « Έργα Αναβάθμισης Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμών Νικήτης και Νέου Μαρμαρά» ( αρ. μελέτης 2/2018 και α/α ΕΣΗΔΗΣ: 181493 ). Ανάδοχος : Κ/ξια Μηχανική Περιβάλλοντος ΑΕ- Πολυζώης ΑΕ. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ληστής Θεόδωρος)
6) Έγκριση συνεργασίας με το «Σύλλογο Όραμα Ελπίδας» για τη δημιουργία τοπικού κέντρου ενημέρωσης και συλλογής δειγμάτων από
εθελοντές δότες, ψήφιση των όρων του Συμφώνου Συνεργασίας και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του καθώς και
οποιουδήποτε εγγράφου απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της διαδικασίας».
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πατσουράκου Όλγα)
7) Λήψη απόφασης για την έγκριση υλοποίησης της δράσης «Εγκατάσταση δικτύου κάδων ανακύκλωσης ρούχων και υποδημάτων».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαφείρης Δημήτριος)
8) Υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Τουρισμού για την παραχώρηση του καταφυγίου τουριστικών σκαφών στον «Παράδεισο» Ν.Μαρμαρά. (Εισηγητής: Δήμαρχος)
9) Αίτηση ιδιώτη για χορήγηση άδειας στιγμιαίας χρήσης πεζοδρομίου για είσοδο-έξοδο οχήματος σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης (απαγόρευση στάσης και στάθμευσης) (απόφ. 11/2023 Ε.Π.Ζ.). (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
10) Αίτηση ιδιώτη για χορήγηση άδειας στιγμιαίας χρήσης εισόδου-εξόδου οχήματος σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης (απόφ. 11/2024 Δημ.Επιτροπή). (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής).
11) Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 214/2023 απόφ. Ο.Ε.)».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)
12) Αίτηση ιδιώτη. (Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης, Προϊστάμενος Ύδρευσης- Αποχέτευσης)
13) Αίτηση ιδιώτη. (Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης, Προϊστάμενος Ύδρευσης- Αποχέτευσης)
14) Αίτηση ιδιώτη για επέκταση δικτύου ύδρευσης. (Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης, Προϊστάμενος Ύδρευσης- Αποχέτευσης)
15) Αιτήσεις ιδιωτών που αφορούν ύδρευση-αποχέτευση. (Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης, Προϊστάμενος Ύδρευσης- Αποχέτευσης)

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΑΛΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Πίνακας Αποδεκτών:
1) Μαλλίνης Ιωάννης, Δήμαρχος Δήμου Σιθωνίας

Δημοτικοί Σύμβουλοι Δήμου Σιθωνίας
1) Θεοχάρης Σάρτιος του Γεωργίου
2) Πατσουράκου Όλγα του Ιωάννη
3) Μελλίσης Δημήτριος του Αθανασίου
4) Μαλλίνης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου
5) Ψηλογιάννης Αριστοτέλης του Κωνσταντίνου
6) Γκιώτη Αφροδίτη του Σταύρου
7) Δαλαβίτσου Αντωνία του Γρηγορίου
8) Δραγάνης Άγγελος του Αλεξάνδρου
9) Ξανθού Μαρία του Θωμά
10) Ζαφείρης Δημήτριος του Γεωργίου
11) Ληστής Θεόδωρος του Ιωάννη
12) Ψαρογιάννης Αστέριος του Γεωργίου
13) Πέσιος Αντώνιος του Θωμά
14) Γεωργιάδης Αναστάσιος του Κωνσταντίνου
15) Αναγνωστάρας Πέτρος του Γεωργίου
16) Γιουβαρλάκη Αικατερίνη του Αποστόλου
17) Ζήσιος Βασίλειος του Δημητρίου
18) Συρδάρη Μαγδαληνή του Ιωακείμ
19) Καρανικόλας Νικόλαος του Αθανασίου
20) Ψηλογιάννης Γεώργιος του Αριστοτέλη
21) Καζάνης Νικόλαος του Γεωργίου
22) Λαθούρη Πάργα Μαρία του Σπυρίδωνα
23) Λουκάκης Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
24) Μάντσιος Δημήτριος του Τριανταφύλλου

Πρόεδροι Κοινοτήτων
1) Μάντσιος Χρήστος του Αναστασίου, Νικήτης
2) Παρδάλης Αγαπητός του Δημητρίου, Αγ. Νικολάου
3) Ψηλογιάννης Αριστοτέλης του Ιωάννη, Ν. Μαρμαρά
4) Γκουβέλα Μαρία του Δημητρίου, Συκιάς
5) Τσαμούρης Νικόλαος του Λεοντίου, Σάρτης
6) Ζησόπουλος Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Μεταγγιτσίου

Κοινοποίηση:
1) Γενική Γραμματέα του Δήμου
2) Δ/νση Διοικητικού
3) Δ/νση Οικονομικού
4) Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών