Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

25η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του   Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 Ν.3852/2010, στις  11/11/2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα  15:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:1.    Αποδοχή πίστωσης 68.283,45 € για την «Κάλυψη ληξιπρόθεσμης οφειλής από την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης ζημιών σε υποδομές Δ.Τορώνης (Έργο: «Αντικατάσταση υδρευτικών γεωτρήσεων Δ/Δ/Συκιάς & Σάρτης)».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

2.Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2011.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου

Αρσένης Καλλικρατίδας