Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

25η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του   Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 στις 30/12/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1)    38η Αναμορφωση προϋπολογισμού έτους 2014-αποδοχή ποσού 4.500.000,00 € από ΠΔΕ για το έργο «Κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου Συκιάς Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης)

2)    39η Αναμόρφωση  προϋπολογισμού έτους 2014-Αποδοχή και κατανομή ποσού 290.000,00 € προερχόμενο από Πράσινο Ταμείο. (Αφορά την προμήθεια ενός απορριμματοφόρου 16κ.μ., 4 ανετρ. φορτηγά 3,50tn, 3 ημιφορτηγών 4×2) 
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης)

3)    40η Αναμόρφωση-Αποδοχή ποσού 124.317,16 € προερχόμενο από ΚΑΠ.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

4)    Έγκριση του ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Σιθωνίας για το έτος 2015.
(Εισηγητής: κ. Κωστίκας Στυλιανός, Πρόεδρος της Επιτροπής)

5)    Παραλαβή αρχιτεκτονικής μελέτης «Μελέτη σχεδιασμού των υποστηρικτικών για το Μουσείο Νικήτης λειτουργιών στο ισόγειο του κτίσματος».
(Εισηγήτρια: κα. Παπαϊωάννου Σταματία, Αρχιτέκτων Μηχανικός του Δήμου)

6)    Αποδοχή δωρεάς αυτοκινήτου από την εταιρεία Διαμαντόγλου Χρήστος & Σια Ο.Ε.
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης)

7)    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010)» (Αριθμ. Απόφ. 1302/2014 Ο.Ε.).
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης)

8)    Υποβολή πρότασης με τίτλο «Απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων κοινοχρήστων χώρων Δ.Σιθωνίας» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Απόκτηση και διαμόρφωση ελευθέρων χώρων και διατηρητέων κτιρίων στις πόλεις.
(Εισηγητής: κ. Δημητρός Δημήτριος, Αντιδήμαρχος)

9)    41η Αναμόρφωση-Λογιστικές Τακτοποιήσεις.
(Εισηγητής: κ. Γκιζγκής Χρήστος, Προϊστάμενος Οικονομικού)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 Αρσένης Καλλικρατίδας