Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

25η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του   Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις  24/12/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα  09:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1. Ανανέωση της υπ’ αριθμ.184/2009 (πρακτικό 27ης Ν.Ε.Ε. 21/08/2009) 28-08-2009 άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου (ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ) της Ροκανούδα Μαρίας του Αστερίου, κατοίκου Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς του Δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

2. Ανανέωση της υπ’ αριθμ.241/2009 (πρακτικό 37ης Ν.Ε.Ε. 10/12/2009) 11-12-2009 άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου (ΝΩΠΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ) του Μυταυτσή Χριστοδούλου του Γεωργίου, κατοίκου Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

3. Εκμίσθωση του κάμπινγκ Αχλάδα.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

4. Καθορισμός θέσης τοποθέτησης νέου περιπτέρου του Σουνά Δημητρίου του Αθανασίου.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

5. Διόρθωση σφάλματος εγγραφής στο Κτηματολόγιο.
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου)

6. Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος)

7. Αποδοχή ποσού 506.673,42€ για το έργο «Ύδρευση, Αποχέτευση όμβριων και ακαθάρτων Ν. Μαρμαρά (Εγκιβωτισμός Αντλιοστασίων» από το ΠΔΕ.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος)

8. Αποδοχή ποσού 978.500,00€ για το έργο «Αποχέτευση ακαθάρτων Ν. Μαρμαρά (Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου εν κενώ-Η/Μ  εγκαταστάσεις ανύψωσης λυμάτων στην περιοχή Παράδεισος Δ.Δ.Ν.Μαρμαρά)».» από το ΕΣΠΑ.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος)

9. Αποδοχή και κατανομή ποσού 12.960,00 € για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων (ΣΑΤΑ 1η εντολή).
(Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Γεώργιος, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας)

10. Αποδοχή και κατανομή ποσού 352,00 € για σχολικό τροχονόμο για το διάστημα από Απρίλιο έως και Ιούνιο 2012.
(Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Γεώργιος, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας)

11. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης και επέκταση δικτύου αποχέτευσης Νικήτης».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος)

12. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης  Αγίου Νικολάου, Μεταγγιτσίου και Ν.Μαρμαρά».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος)

13. Λογιστικές Τακτοποιήσεις.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

14. Έξοδα κίνησης.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
 

Ο Πρόεδρος τουΔημοτικού Συμβουλίου

 Αρσένης Καλλικρατίδας