Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

24η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του   Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 Ν.3852/2010, στις  01/11/2011 ημέρα Τρίτη και ώρα  17:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1.    Συζήτηση με τον εκμισθωτή της έκτασης στην περιοχή Αχλάδα.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

2.    Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθμ. 198/2010 μελέτης με τίτλο: «Τροποποίηση Υψομετρικής Μελέτης στη θέση Παράδεισος οικισμού Ν.Μαρμαρά».
(Εισηγητής: κ.Παπαζαχαρίας Αρίστος , Πολιτικός Μηχανικός του Δ.Σιθωνίας).

3. Μίσθωση Ακινήτων για την δημιουργία χώρων στάθμευσης στη Σάρτη.
 (Εισηγητής: κ.Παπαζαχαρίας Αρίστος , Πολιτικός Μηχανικός του Δ.Σιθωνίας).

4. Καθορισμός του τρόπου επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες Σταθεροποίησης & Τελικής Οριοθέτησης Παραλιακού Δρόμου Συκιάς (ΑΛΑΤΙ)» – Αριθμός μελέτης 26/2011(Άρθρο 3 Ν.3669/2008).
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Τζίτζιος Ιωάννης).

5. Καθορισμός του τρόπου επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση Επικίνδυνων Σημείων της Παραλιακής Οδού Συκιάς (Camping Μύλοι – Βαλτί)» – Αριθμός μελέτης 27/2011 (Άρθρο 3 Ν.3669/2008).
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Τζίτζιος Ιωάννης).

6. Καθορισμός του τρόπου επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δρόμων Δήμου Σιθωνίας» – Αριθμός μελέτης 50/2011 (Άρθ. 3 Ν.3669/2008).
(Εισηγητής: κ.Παπαζαχαρίας Αρίστος , Πολιτικός Μηχανικός του Δ.Σιθωνίας).

7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ – ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΣΥΚΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΡΩΝΗΣ».
(Εισηγητής: κ.Παπαζαχαρίας Αρίστος , Πολιτικός Μηχανικός του Δ.Σιθωνίας).

8. Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δ.Κ. ΣΥΚΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ».
(Εισηγητής: κ.Παπαζαχαρίας Αρίστος , Πολιτικός Μηχανικός του Δ.Σιθωνίας).

9.Μίσθωση ακινήτων για υπηρεσίες του Δήμου.
(Εισηγητής:  κ.Κωστίκας Στυλιανός, Πρόεδρος ΝΠΔΔ).

10.Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» με το ποσό των   40.000,00 €.
(Εισηγητής:  κ.Κωστίκας Στυλιανός, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ).

11. Έγκριση τριμηνιαίων εκθέσεων οικονομικών στοιχείων του Δήμου.
 (Εισηγητής:  Δήμαρχος κ.Τζίτζιος Ιωάννης).

12. Αναζήτηση λύσεων σε εκτάσεις δημοτών μας που δεσμεύονται από το Ελληνικό δημόσιο, κ.τ.λ..
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Τζίτζιος Ιωάννης).

13. Προβλήματα ιδιοκτησιών από τις διεκδικήσεις  από μοναστήρια.
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Τζίτζιος Ιωάννης).

14. Προβλήματα από καθορισμό ζωνών προστασίας περιοχών από την αρχαιολογία.
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Τζίτζιος Ιωάννης).

15. Συζήτηση για την τροποποίηση όρων λειτουργίας καταστημάτων λόγο αύξησης των τραπεζοκαθισμάτων.
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Τζίτζιος Ιωάννης).

16. Αιτήσεις για τοποθέτηση μειωτήρων ταχύτητας (σαμαράκια).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.).

17. Αποδοχή ποσών από Τράπεζα της Ελλάδος.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης).

18. Αιτήσεις ιδιωτών για διαγραφές.
(Εισηγητής: κ.Σπανός Μιχαήλ, Δημοτικός Συμβούλος).

19. Επιβολή προστίμων από ελεύθερη κατασκήνωση.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

20. Αίτηση Καλλέα Χριστόφορου.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

21. Αίτηση  για οικονομική ενίσχυση για την εκπαιδευτική επίσκεψη στη βουλή των Ελλήνων των μαθητών του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Πολυγύρου.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

22. Χορήγηση άδειας για υπαίθριο στάσιμο εμπόριο στη Βαμμένου Θεοδώρα.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

23. Συζήτηση για χωροταξικό ιχθοτροφείων.
(Εισηγητής: Πρόρδρο).

24. Συζήτηση για τη διαχείριση απορριμμάτων.
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Τζίτζιος Ιωάννης).

25. Συζήτηση για την παράκαμψη Νικήτης.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

26. Συζήτηση-ενημέρωση για το θέμα της λειτουργίας του Βυτιοφόρου Συκιάς.
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Τζίτζιος Ιωάννης).

27. Έξοδα κίνησης.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

                                          Ο Πρόεδρος του
                            Δημοτικού Συμβουλίου

                            Αρσένης Καλλικρατίδας