Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

24η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 στις 08/12/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1)    Έγκριση και παραλαβή μελετών 2ης επιμέρους σύμβασης της 71/2014 μελέτης: «Εκπόνησης και επικαιροποίηση μελετών για την Αναβάθμιση Κρίσιμων Περιοχών και Παραλιακών Λιμενικών Ζωνών Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου)

2)    Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα. Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

3)    Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης, Γεωλόγος του Δήμου)

4)    Αγορά ακινήτου για τη στέγαση της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος)

5)    Ιδιοκτησιακό καθεστώς γεωτεμαχίων με αριθμό ΚΑΕΚ 490490405040, 490690405023, 490690405119, 490690405120 στη Δημοτική Κοινότητα Συκιάς και 490630413001 στη Δημοτική Κοινότητα Σάρτης.
(Εισηγητής: κ. Καπράρας Πέτρος, Τοπογράφος Μηχανικός του Δήμου)

6)    Αποδοχή οχήματος από την Ομάδα Εθελοντών Πυροπροστασίας και Προστασίας της Φύσης Δήμου Τορώνης –Ο.Π.Ε.Δ.Τ. «ΔΡΑΓΟΥΝΤΕΛΙ».
(Εισηγητής: κ. Κέδρος Γεώργιος, Διοικητικός υπάλληλος του Δήμου)
7)    Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών.
(Εισηγητής: κ. Καρακυριαζής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Δ.Ε.Παιδείας)

 

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αρσένης Καλλικρατίδας