Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

24η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του   Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις 30/09/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1)    Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ύδρευση – αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων Ν.Μαρμαρά (Εγκιβωτισμός αντλιοστασίων)».
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Αν/ρια Προιστ. Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)

2)    Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης και επέκταση δικτύου αποχέτευσης οικισμού Νικήτης Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγήτρια:  κα. Καραδήμου Δήμητρα, Αν/ρια Προιστ. Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)  

3)    Έγκριση 1ου ΑΠΕ  και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Διαμορφώσεις στον παλαιό οικισμό Συκιάς» της πράξης με MIS 379458.
(Εισηγήτρια:  κα. Καραδήμου Δήμητρα, Αν/ρια Προιστ. Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)

4)    Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης  του έργου «Κατασκευή έργων ύδρευσης αποχέτευσης ομβρίων & λυμάτων Συκιάς (χωρίς έργα παραλίας)(Προμήθεια σωλήνων)».
(Εισηγήτρια:  κα. Καραδήμου Δήμητρα, Αν/ρια Προιστ. Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)

5)    Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης  του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Σιθωνίας».
(Εισηγήτρια:  κα. Καραδήμου Δήμητρα, Αν/ρια Προιστ. Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
 
6)    Παραλαβή της υπ’ αριθμ.: 57/2013 μελέτης: «Βελτίωση-Αναβάθμιση υφιστάμενης τοπικής οδού Ν.Μαρμαρά –Τορώνης-Μ.Π.Ε.».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου)

7)    Παραλαβή της υπ’ αριθμ.: 58/2013 μελέτης: «Βελτίωση-Αναβάθμιση υφιστάμενης τοπικής οδού Ν.Μαρμαρά-Τορώνης-Μελέτη Οδοποιϊας».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου)

8)    Παραλαβή της υπ’ αριθμ.: 59/2013 μελέτης: «Βελτίωση-Αναβάθμιση υφιστάμενης τοπικής οδού Ν.Μαρμαρά-Τορώνης-Υδραυλική Μελέτη».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου)

9)    Κατανομή ποσού 27.540,00 € από 9η εντολή ΣΑΤΑ/2013 για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου)

10)    Αποδοχή και κατανομή ποσού 28.719,54 € για λειτουργικές δαπάνες σχολείων και κάλυψη δαπάνης υλοποίησης θεσμού σχολικού τροχονόμου.
(Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Γεώργιος, Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής)

11)    Αποδοχή και κατανομή ποσού 100.000,00 € για το έργο «Προσθήκη κατ’ επέκταση σε υφιστάμενο σχολικό κτίριο (Γυμνάσιο Νικήτης), λειτουργική αναβάθμιση του υφιστάμενου σχολικού κτιρίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου)

12)    Αποδοχή και κατανομή ποσού 2.298,84 € για το έργο «Κατασκευή έργων ύδρευσης-αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων Δ.Δ.Ν.Μαρμαρά Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου)

13)    Αποδοχή και κατανομή ποσού 1.371.397,86 € από τον  Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε για την πράξη του Δήμου Σιθωνίας «Ολοκληρωμένη Ανάπλαση Δήμου Σιθωνίας» MIS 379458.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου)

14)    Αποδοχή και κατανομή ποσού 299.000,00 € από τον  Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε για την πράξη του Δήμου Σιθωνίας «Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης & επέκταση δικτύων αποχέτευσης Δήμου Σιθωνίας» MIS 393527.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου)

15)    Κατανομή ποσού 18.000,00 € στο Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» από τακτικές οικ. κατανομές μηνών Ιουλίου έως Αυγούστου 2013.
(Εισηγητής: κ. Κωστίκας Στυλιανός, Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»)

16)    Αγορά ακινήτων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

17)    Παράταση παραχώρησης του οικοπέδου δίπλα στο κτίριο της Δ.Κ.Ν.Μαρμαρά στην «Βρεφονηπιακός Σταθμός Ν.Μαρμαρά Α.Μ.Κ.Ε.».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου)

18)    Παράταση παραχώρησης αστικών ακινήτων στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝ» Ν.Μαρμαρά Χαλκιδικής.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου)

19)    Παραχώρηση αίθουσας γραφείου εντός του Δημαρχείου Σιθωνίας στον Κοινωνικό-Πολιτιστικό και Ψυχαγωγικό Σύλλογο Γυναικών Νικήτης.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου)

20)    Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στη θέση «Αχλάδα» Τ.Κ. Σάρτης.
(Εισηγητής: κ. Κόκκινος Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)

21)    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72-π1ιε Ν. 3852/2012).
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης)

22)    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72-π1ιε Ν. 3852/2012).
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης)

23)    Πρόσληψη προσωπικού (διμήνου) για την αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

24)    Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2013.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

25)    Έξοδα κίνησης.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

 Ο Πρόεδρος του  Δημοτικού Συμβουλίου

 Αρσένης Καλλικρατίδας