Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του   Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις  30/10/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα  17:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβούλιου για τον αριθμό των ανά κατηγορία χορηγούμενων αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2013 στο Δήμο Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

2. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβούλιου για τον αριθμό των ανά κατηγορία χορηγούμενων αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2013 στο Δήμο Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

3. Καθορισμός αριθμού των προς διάθεση επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών για το έτος 2012.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

4. Απ’ ευθείας αγορά του ακινήτου ιδιοκτησίας Νιόβης Κατσίκη-Παπανδρέου, εμβαδού 2.309,49 τ.μ. στον οικισμό Συκιάς.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

5.Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013-2012.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ψηλογιάννης Γεώργιος)

6. Προσδιορισμός υφιστάμενων δραστηριοτήτων εντός του υπό κήρυξη αρχαιολογικού χώρου στη θέση «Βέτρινο» του Δήμου Σιθωνίας της Π.Ε. Χαλκιδικής.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.)

7. Αποδοχή ποσού 3.398,06 € προερχόμενο από έκτακτη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης και ψήφιση πίστωσης.
(Εισηγητής: Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου)

8. Ψήφισμα συμπαράστασης στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών (Π.Ο.Σ.Τ.).
(Εισηγητής: Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου)

9.Ανανέωση της υπ’ αριθμ.: 151/2009 (πρακτικό 23ης της Ν.Ε.Ε. 22/05/2009)10-07-2009 άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου (Κινητή Καντίνα) του Παραλίκα Οδυσσέα του Αλεξάνδρου, κατοίκου Τοπικής Κοινότητας Σάρτης του Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου)

10. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Αισθητικές παρεμβάσεις στην κεντρική παραλιακή ζώνη του οικισμού Νικήτης».
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

11. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης  «Διαμορφώσεις στον παλιό οικισμό Νικήτης».
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

12. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Διαμόρφωση πλατείας (πρώην νεκροταφείου) στο Ν.Μαρμαρά».
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

13. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Διαμορφώσεις στον οικισμό του Αγίου Νικολάου».
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

14. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Διαμόρφωση παραλιακού μετώπου οικισμού Σάρτης».
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

15. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Διαμόρφωση παραλιακού μετώπου Συκιάς».
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

16. Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθμ. 103/2012 μελέτης: «Μελέτη Ανάπλασης Αύλειου Χώρου Γυμνασίου Νικήτης».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου)

17. Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθμ. 104/2012 μελέτης: «Μελέτη Ανάπλασης Αύλειου Χώρου Γυμνασίου – Λυκείου Ν. Μαρμαρά».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου)

18. Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθμ. 106/2012 μελέτης: «Σύνταξη Τοπογραφικών Μελετών στο Δήμο Σιθωνίας».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου)

19. Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθμ. 105/2012 μελέτης: «Σύνταξη Μελέτης Αποτύπωσης Δρόμων και Προσόψεων O.T. στον Οικισμό Νικήτης».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου)

20. Αίτηση του κ. Ντουμάζιου Χαράλαμπου του Αχιλλέα.
(Εισηγητής: Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου)

21. Αίτηση της εταιρείας «Φιλόξενος» Πουρνάρης Α.Ε., Τεχνική Τουριστική Εταιρία.
(Εισηγητής: Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου)

22. Αίτηση του κ. Πέτρου Μιχάλη του Θεοδώρου.
(Εισηγητής: Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου)

23. Ανακατανομή Σ.Α.Τ.Α.
(Εισηγητής: Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου)

24. Σύσταση προσωρινής προσωποπαγής θέσης Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατ’ εφαρμογή δικαστικής αποφάσεως.
(Εισηγητής: Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου)

25. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2012.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

26. Έγκριση διενέργειας προμηθειών στο Δήμο.
(Εισηγητής: Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου)

27. Ψήφιση πίστωσης 10.000,00 € στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Χίου.
(Εισηγητής: Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου)

28. Αιτήσεις του κ. Αργυρού Γεωργίου του Δημητρίου.
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

29. Αιτήσεις του κ. Αρβανίτη Αργυρίου του Βασιλείου.
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

30. Ορισμός εκπροσώπου για το Δ.Σ. του Οργανισμού Τουριστικής Προβολής & marketing Ν. Χαλκιδικής.
(Εισηγητής: Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου)

31. Έξοδα κίνησης.
(Εισηγητής: Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου)

 Ο Πρόεδρος του  Δημοτικού Συμβουλίου

 Αρσένης Καλλικρατίδας