Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του   Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 Ν.3852/2010, στις  06/09/2011 ημέρα Τρίτη και ώρα  18:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1. Εκλογή εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας.
 (Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Τζίτζιος Ιωάννης).

2. Καταγγελία της από 29/07/2010 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του τέως Δήμου Τορώνης και της τέως Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής (εφαρμογή του άρθρου 6 αυτής).
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Τζίτζιος Ιωάννης).

                                 Ο Πρόεδρος του
                            Δημοτικού Συμβουλίου

                            Αρσένης Καλλικρατίδας