Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις 28/09/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων, του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1) Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2016»
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

2) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής εκτελεσθεισών εργασιών του έργου «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης σε αγροτεμάχιο στη θέση «Σμαρδέλα» Δ.Κ.Αγ. Νικολάου Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης, Γεωλόγος του Δήμου)

3) Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

4) Έγκριση ανανέωσης σύμβασης.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

5) Ορισμός εκπροσώπου στον Οργανισμό Τουρισμού Χαλκιδικής.
(Εισηγητής: κ. Κωστίκας Στυλιανός, Πρόεδρος Επιτροπής Τουρισμού)

6) Παραχώρηση της χρήσης των χώρων των σχολικών κυλικείων, εντός των σχολικών μονάδων, από το Δήμο Σιθωνίας στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: κ. Σαλπικτίδης Αβραάμ, Πρόεδρος Σχ.Επ. Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σιθωνίας)

7) Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 84/2015 απόφασης του συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγητής: κ. Σαλπικτίδης Αβραάμ, Πρόεδρος Σχ.Επ. Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σιθωνίας)

8) Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 60/2015 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΗΕΓΓΥΗ» με θέμα «Αίτηση για αναπροσαρμογή της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του Δ.Σιθωνίας προς το Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»
(Εισηγητής: κ. Καρακυριαζής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»)

9) Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 59/2015 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΗΕΓΓΗ» με θέμα «Καταγγελία σύμβασης μίσθωσης καταστήματος ΚΑΠΗ Συκιάς».
(Εισηγητής: κ. Καρακυριαζής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»)

10) Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (Αριθμ. Απόφ. 155/2015 Ο.Ε.)
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

11) Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (Αριθμ. Απόφ. 86β/2015 Ο.Ε.)
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

12) Αίτηση κα. Δημητρέλη Μαρίας του Τριανταφύλλου.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρσένης Καλλικρατίδας