Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 29 Η ( ΤΑΚΤΙΚΗ) ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2023

  • Αρχική
  • Δελτία Τύπου
  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 29 Η ( ΤΑΚΤΙΚΗ) ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                                                                                    Νικήτη 20/10/2023
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                     Αριθμ.Πρωτ.:31390
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214

 

                                                                                                                                                         ΠΡΟΣ
Τακτικά Μέλη
1. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
2. Ζήσιος Βασίλειος
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης
(Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη σε περίπτωση
απουσίας τους, να ενημερώσουν τον
αναπληρωτή τους.)
Αναπληρωματικά Μέλη
1.Σαλπικτίδης Αβραάμ
2. Μαλλίνης Ιωάννης
3.Καρρά Θωμαή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 11:30 π.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις ​​ του άρθρου 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω
θεμάτων:
1. Καθορισμός όρων δημοπράτησης για το Υποέργο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΝΙΚΗΤΗΣ» Α/Α 1 της Πράξης 5162378. (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα)
2. Έγκριση Πρακτικού Ι «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΥΚΙΑΣ» (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμαρχος
Ντέμπλας Κυπαρίσσης
Κοιν.:
1. Γενικό Γραμματέα κ. Δημαρά Δήμο
2. Προϊσταμένη Τμήματος Πολιτικών Οργάνων
3. Εισηγητές των θεμάτων
4. Γραφείο Αντιπολίτευσης