Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 25Η ( ΤΑΚΤΙΚΗ) ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2023

  • Αρχική
  • Δελτία Τύπου
  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 25Η ( ΤΑΚΤΙΚΗ) ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                    Νικήτη 08/09/2023
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                                                                     Αριθμ.Πρωτ.:27440
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214

ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
2. Ζήσιος Βασίλειος
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 13:00 μ.μ., που θα διεξαχθεί στη Νικήτη στο Δημοτικό Κατάστημα, διά ζώσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 , ​​ του άρθρου 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα
ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά της υπ’αριθ. 134/2023 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
2. Ορισμός Δικηγόρου για λήψη αντιγράφων – μελέτη δικογραφιών (Α22/2303 και Α22/2302), επιμέλεια φακέλου και σύνταξη εξηγήσεων για την υπάλληλο Τ.Δ., στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης ενώπιον του Α.Τ. Αγίου Νικολάου (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
3. Απαλλαγή υπολόγου (Πολυγυρνού Καρρά Νικολάου) εντάλματος προπληρωμής (Εισηγ. κ. Τσομπανίδης Αντώνιος)
4. Απαλλαγή υπολόγου (Κυριακού Νικολάου) εντάλματος προπληρωμής (Εισηγ. κ. Τσομπανίδης Αντώνιος)
5. Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) (Εισηγ. κα Γιουβαρλάκη Αικατερίνη)

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                             Δήμαρχος
                                                                                                  Ντέμπλας Κυπαρίσσης

 

Κοιν.:
1. Γενικό Γραμματέα κ. Δημαρά Δήμο
2. Προϊσταμένη Τμήματος Πολιτικών Οργάνων
3. Εισηγητές των θεμάτων
4. Γραφείο Αντιπολίτευσης