Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 12Η ( ΤΑΚΤΙΚΗ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2023 ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

 • Αρχική
 • Δελτία Τύπου
 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 12Η ( ΤΑΚΤΙΚΗ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2023 ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Νικήτη 06/03/2023

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                                         Αριθμ.Πρωτ.:9621

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πληροφορίες: Αλέγρα Μαρία
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214

 

ΠΡΟΣ
ΜέληΟικονομικήςΕπιτροπής
ΔήμουΣιθωνίας
1. ΓιουβαρλάκηΑικατερίνη
2. ΖήσιοςΒασίλειος
3. ΜαλλίνηςΑθανάσιος
4. ΦάλκοςΑντώνιος
5. ΛηστήςΘεόδωρος
6. ΖέπποςΙωάννης

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Τρίτη 11 Απριλίου 2023 και ώρα 13:45 μ.μ., που θα διεξαχθεί στη Νικήτη στο Δημοτικό Κατάστημα, διά ζώσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 , του άρθρου 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 1. Έγκριση –παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κτηματογράφησης και αποτύπωσης οικοπέδων περιοχής Παράδεισος Ν. Μαρμαράς» (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα).
 2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ Αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης της προμήθειας «Δυο ( 2 ) υπερκατασκευών, απορριμματοφόρων οχημάτων» (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα).
 3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ IV ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΥΚΙΑΣ», επικαιροποίηση του πρακτικού IV/06-04-2023,σε συνέχεια 420/2023 της απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ. (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα).
 4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ Αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης της υπηρεσίας με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ -ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ TOY ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ». (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα).

 

 1. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής για την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών (εταιριών –φυσικών προσώπων). (Εισηγ. κος Κέντρος Γεώργιος).
 2. Διεύρυνση Μητρώου Εργοληπτών και Αποζημίωση Μηχανημάτων Έργου. (Εισηγ. κος Κέντρος Γεώργιος).

  

  

                                                                                          Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

  

                                                                                                            Ντέμπλας Κυπαρίσσης 

Κοιν.: 

 1. Γενικό Γραμματέα κ. Δημαρά Δήμο. 
 2. Προϊσταμένη Τμήματος Πολιτικών Οργάνων. 
 3. Εισηγητές των θεμάτων. 
 4. Γραφείο Αντιπολίτευσης.