Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
2375350100 έως 120
dimarxos@dimossithonias.gr
Δήμος Σιθωνίας, Ελλάδα 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 31Η (2022) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                       Νικήτη 08/09/2022
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                                                                                        Αριθμ.Πρωτ.:16835
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214

ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
2. Ζήσιος Βασίλειος
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 13:30 μ.μ., που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της εφαρμογής e:Presence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) την παρ. 6 , ​​ του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του N.4555/18,
2)το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022- Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού covid-19.

για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ΙΔΟΧ ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή ωριαίας αποζημίωσης έτους 2023. (Εισηγ. κα Χριστάρα Μαρία)

2. Πρόσληψη εκτάκτου Προσωπικού Ορισμένου χρόνου με κατ’ επείγον χαρακτήρα (Εισηγ. κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος)

 

3. Επικαιροποίηση της υπ’αριθ. 43/2021 και 62/2021 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

4. Έγκριση της υπ’αριθ. 26/2022 απόφασης Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Νικολάου με θέμα « Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σιθωνίας» (Εισηγ. κ. Δήμαρχο)

5. Προσφυγή κατά του Πρακτικού της Επιτροπής ελέγχου- χαρακτηρισμού των χώρων αιγιαλού και παραλίας ως πολυσύχναστες και ορισμός δικηγόρου (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

6. Έγκριση της υπ’αριθ. 102-2022 απόφασης του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας με θέμα «3 η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2022» (Εισηγ. κ. Σαλπικτίδης Αβραάμ)

7. Έγκριση της υπ’αριθ. 113-2022 απόφασης του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας με θέμα «Πρόσληψη διμήνων συμβάσεων εργασίας Δ.Λ.Τ. Σιθωνίας για το έτος 2022» (Εισηγ. κ. Σαλπικτίδης Αβραάμ)

8. Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν (Εισηγ. κα Γιουβαρλάκη Αικατερίνη)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Ντέμπλας Κυπαρίσσης

Κοιν.:
1. Γενικό Γραμματέα κ. Δημαρά Δήμο
2.Νομικό Σύμβουλο κ. Κόκκινο Δημήτριο
3.Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών κα Καραδήμου Δήμητρα
4.Εισηγητές των θεμάτων
5.Πρόεδρο Κοινότητας Αγ. Νικολάου κ. Παρδάλη Αγαπητό

wcag