Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ 13η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                                                                                                Νικήτη, 05-09-2022
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                                                                                                                      Αριθμ. Πρωτ.: 16458
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πληροφορίες: Αλέγρα Μαρία
Ταχ.Δ/νση: 63088 Νικήτη Χαλκιδικής
Τηλ.: 23753-50137
E-mail:proedrosds@dimossithonias.gr

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας
(όπως Πίνακας Αποδεκτών)

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική δια τηλεδιασκέψεως συνεδρίαση, με τη διαδικασία:
1) των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019.
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις.
3) Το υπ’ αριθμ.: 46731/13-7-2022 έγγραφο του ΥΠΕΣ με θέμα «Γνωστοποίηση διατάξεων των άρθρων 41,78 και 74 του ν. 4954/2022 (Α’ 136)». Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις09/09/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00μ.μ., και ο τρόπος διεξαγωγής της θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ePresence.gov.gr. Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως είναι τα κάτωθι:
1) Αίτημα του ΝΠΔΔ « Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» για παραχώρηση αίθουσας στο  δημοτικό σταθμό της Δ.Κ.Νικήτης (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Μαλλινης Πρόεδρος ΝΠΔΔ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»)
2) Παροχή διευκρινήσεων στο Γ.Π.Σ.Δήμου Σιθωνίας (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Δαλδογιάννης Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ)
3) Έγκριση τριμηνιαίας εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Σιθωνίας 2 τριμήνου 2022(Εισηγητής: κ. Μάντσιος Ιωάννης, Αναπληρωτής Δ/ντής της Οικονομικής Υπηρεσίας).
4) Κατανομή ΣΑΤΑ (Κατανομή πιστώσεων επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων 2022) και Β΄ κατανομή λειτουργικών δαπανών σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιαςΕκπ/σης 2022. (Εισηγήτρια: κ. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δ.Ε. Παιδείας).

5) Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την σύναψη συμφωνητικών με φιλοζωικά σωματεία.(Εισηγήτρια: κ. ΔέσποιναΤσολακίδου, Α/τρια Προϊσταμένη του Τμήματος Οικονομικής Ανάπτυξης).
6) Απαλλαγή από τα τέλη ύδρευσης -Αίτηση SamiraAbouHamdan. (Εισηγητής: κ. ΚυπαρίσσηςΝτέμπλας, Δήμαρχος)
7) Αντικατάσταση τακτικού μέλλους της επιτροπής σφράγισης καταστημάτων λόγωσυνταξιοδότησης. (Εισηγητής: κ. ΚυπαρίσσηςΝτέμπλας,
Δήμαρχος).

8) Έγκριση χορήγησης άδειας κολυμβητικής δεξαμενής της παιδικής κατασκήνωσης «ΤΣΑΦ ΤΣΟΥΦ EXPRESS» της εταιρείας ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ ΤΣΟΥΦ Α.Ε.. (Εισηγήτης: κ. Βασίλειος Ζήσιος, ΑντιδήμαρχοςΑδειοδοτήσεων&Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων).
9) Λήψη απόφασης μετά από καταγγελίες για επιθετική και κακοποιητική συμπεριφορά και εκδήλωσης έμφυλης βίας από Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Σιθωνίας. (Εισηγητής: κ. ΚυπαρίσσηςΝτέμπλας, Δήμαρχος).

 

  Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                 ΔΑΛΑΒΙΤΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

Πίνακας Αποδεκτών:

1) ΝτέμπλαςΚυπαρίσσης του Αριστοτέλη
Δήμαρχο Δήμου Σιθωνίας

2) Δημοτικοί Σύμβουλοι Δήμου Σιθωνίας
1) Δαλδογιάννης Γεώργιος
2) Γιουβαρλάκη Αικατερίνη του Αποστόλου
3) Αρσένης Καλλικρατίδας του Στυλιανού-Αριστείδη
4) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου
5) Χριστοδούλου Νικόλαος του Δημητρίου
6) Μαλλίνης Ιωάννης του Γρηγορίου
7) Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος του Γεωργίου
8) Σαλπικτίδης Αβραάμ του Ιωάννη
9) Τσιάρας Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου
10) Μαλλίνης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου
11) Ζήσιος Βασίλειος του Δημητρίου
12) Παραλίκας Θεοδόσιος του Αλεξάνδρου
13) Λαθούρη Πάργα Μαρία του Σπυρίδωνα
14) Φάλκος Αντώνιος του Δημητρίου
15) Ξανθόπουλος Αθανάσιος του Δημητρίου
16) Ψαρογιάννης Αστέριος του Γεωργίου
17) Μάντσιος Αθανάσιος του Χρήστου
18) Ζαφείρης Δημήτριος του Γεωργίου

19) Ληστής Θεόδωρος του Ιωάννη
20) Καρρά Θωμαή του Χρήστου
21) Γιαρένης Ιωάννης του Δημητρίου
22) Ζήσιου Ειρήνη του Αλεξάνδρου
23) Ζέππος Ιωάννης του Μηνά
24) Ζέππου Μάρθα του Ιωάννη
25) Παντελής Λάζαρος του Αστερίου
26) Αναγνωστάρας Μιχαήλ του Κωνσταντίνου

3) Πρόεδροι Κοινοτήτων

1) Κωστίκας Στυλιανός του Γεωργίου, Νικήτης
2) Παρδάλης Αγαπητός του Δημητρίου, Αγ. Νικολάου
3) Ψηλογιάννης Αριστοτέλης του Ιωάννη, Ν. Μαρμαρά
4)Καζάκας Δημήτριος του Νικολάου, Συκιάς
5) Σπανός Μιχαήλ του Γεωργίου, Σάρτης
6)Κυπαρισσάς Ιωακείμ του Θωμά, Μεταγγιτσίου