Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΗΝ 22η (2022) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                      Νικήτη, 24/06/2022

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                                 Αριθμ.Πρωτ.: 10568

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες: Αλέγρα Μαρία

Τηλ: 2375350123

Fax: 2375020214

                        ΠΡΟΣ

           Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

           Δήμου Σιθωνίας

1. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη

2. Ζήσιος Βασίλειος

3. Μαλλίνης Αθανάσιος

4. Φάλκος Αντώνιος

5. Ληστής Θεόδωρος

6. Ζέππος Ιωάννης

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΣΤΗΝ 22Η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Τρίτη 28 Ιουνίου  2022 και ώρα 12:00 μ.μ., που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις:

1)  την παρ. 6 , ​​ του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18,

2) την αρ. 374/απ39135/30.05.2022, Α.Δ.Α:Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ, Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων.

3) την αρ.380/απ39456/15.06.2022 Α.Δ.Α.:ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ, Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 4830/2021  (Α’169)

για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

  1. Οριστική έγκριση πρακτικού Ι ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Έργα Αναβάθμισης Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμών Νικητής και Νέου Μαρμαρά, Δήμου Σιθωνίας»(Εισηγ. κ. Καραδήμου Δήμητρα).
  1. Πρόσληψη εκτάκτου Προσωπικού Ορισμένου χρόνου με κατ’ επείγον χαρακτήρα. (Εισηγ. κ. Δημαράς Δήμος, Γενικός Γραμματέας του Δήμου).
  2. Ορισμός Δικηγόρου επί των υποθέσεων του Δήμου Σιθωνίας με την εταιρία “ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
  3. Ορισμός δικηγόρου   για παράσταση ή μη πολιτικής αγωγής   (Εισηγ. κ. Λήστης Θεόδωρος).
  4. Αίτηση υπαλλήλων για πάγιες και διαρκείς ανάγκες ή παράταση των συμβάσεων τους για όλη την διάρκεια του καλοκαιριού. (Εισηγ. κ. Δημαράς Δήμος, Γενικός Γραμματέας του Δήμου).
  5. Διαγραφή χρηματικού ποσού λογαριασμού ύδρευσης έτους 2019 & 2020. (Εισηγ. Αντιδήμαρχος  κ. Αικατερίνη Γιουβαρλάκη).

                                                                       Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                     Ντέμπλας Κυπαρίσσης