Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Ένταξη του έργου «AΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΥΚΕΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΚΕΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020»

  • Αρχική
  • Δελτία Τύπου
  • Ένταξη του έργου «AΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΥΚΕΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΚΕΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020»

Με την με Α.Π 170/08-03-2022 Απόφαση της Αναπτυξιακής Χαλκιδικής Α.Ε Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης εντάχθηκε η υλοποίηση του Έργου «AΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΥΚΕΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΚΕΑΣ» ολικού προϋπολογισμού 400.000,00€ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020».

Η προτεινόμενη ανάπλαση περιλαμβάνει ήπιες επεμβάσεις που δεν θα επηρεάσουν τη φυσική ισορροπία της περιοχής, την τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού και συγκεκριμένα ξύλινα παγκάκια και πάγκους στους υφιστάμενους χώρους πρασίνου καθώς και κάδων απορριμμάτων με ξύλινη επένδυση. Βασικό στοιχείο της ανάπλασης είναι η τοποθέτηση νέων σύγχρονων φωτιστικών σωμάτων και ιστών. Απώτερος σκοπός των προτεινόμενων ήπιων επεμβάσεων αποτέλεσε η δημιουργία λειτουργικών ενοτήτων στις οποίες οι χρήστες – επισκέπτες του χώρου θα μπορούν να εκτελέσουν διαφορετικές δραστηριότητες όπως ανάπαυση, επαφή με το φυτικό στοιχείο, αλλά και ελεύθερη κίνηση στο χώρο. Οι διαμορφώσεις αυτές δημιουργούν έναν υπαίθριο χώρο που αναπτύσσεται στις υφιστάμενες φυσικές στάθμες, ακολουθώντας τη στάθμη του εδάφους χωρίς έντονες υψομετρικές εξάρσεις, προσφέροντας με τον τρόπο αυτόν ασφαλείς και εύρυθμες δυνατότητες χρήσης.

Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Σιθωνίας με τα στελέχη των Υπηρεσιών του Δήμου και τους συνεργάτες της συνεχίζει συστηματικά και αποτελεσματικά να αξιοποιεί στο έπακρον κάθε δυνατή πηγή χρηματοδότησης και να εξασφαλίζει σημαντικούς οικονομικούς πόρους με αποκλειστικό σκοπό την ποιοτική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του Δήμου μας.