Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΥ

Το ΝΠΔΔ του Δήμου Σιθωνίας «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» ανακοινώνει τα αποτελέσματα από την προκήρυξη για μια θέση ΠΕ Κοινωνιολόγων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ Α’6) και τις διατάξεις του άρθρου 207 του Ν. 4820/2021.
Επισυνάπτονται:
Ονομαστική κατάταξη onomastikh_katataksh_koin0921
Πίνακας επιτυχόντων pinakas_epityxontwn_koin0921